Okrasné zahradní rostliny

Vítáme Vás v kurzu Okrasné zahradní rostliny, který je od roku 2022 vyučován 1x za dva roky jako volitelný. Je to kurz určený především pro zájemce o rostliny, které lze pěstovat v našich klimatických podmínkách celoročně venku. Jde tedy o poslední skupinu rostlin, které ještě nebyla ve studiu speciální pozornost. Z logiky věci navazujeme především na problematiku řešenou na kurzu Pěstování speciálních sbírkových rostlin, kromě toho jsme ještě v kurzu Pěstování akvarijních rostlin prošli problematiku pěstování vodních a mokřadních rostlin.

Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty s hlavními skupinami okrasných rostlin, se zaměřením na okrasné byliny využitelné ve venkovních prostorách v územích s mírným klimatem. Pozornost u jednotlivých skupin rostlin je soustředěna na charakter přirozených stanovišť aplikovaný na ekologicko-pěstitelské nároky a především na možnosti jejich využití v zahradní tvorbě.

Cvičení

Cvičení jsou nahrazena semináři k vybraným skupinám okrasných rostlin.

. . . celodenní exkurzí do Dendrologické zahrady Průhonice na výstavu tulipánů

. . . a půldenní exkurzí do pěstírny okrasných rostlin – v roce 2022 na Hlubokou

Externí studijní materiály k jednotlivým skupinám okrasných rostlin

Řazení témat

Úvod do Okrasných zahradních rostlin

Letničky (a dvouletky)

Cibulnaté a hlíznaté rostliny

Ostatní trvalky

Dřeviny (není předmětem výuky ani zkoušky, doplněno bude v letech 2023-2024)

  • pěstování dřevin
  • dřeviny – přehled druhů