Přehled druhů letniček

Letničky jsou rostliny z celého světa a na rozdíl od trvalek tak máme možnost pěstovat rostlinné pozdravy z Mexika, j. Afriky, Madagaskaru i Austrálie.

Studijní materiály

Letničky po Fabidy

OZR4_letnicky_druhy1

Videoprezentace


Letničky – Malvidy

OZR5_letnicky_druhy2

Videoprezentace


Letničky – Superasteridy a Lamiidy

OZR6_letnicky_druhy3

Videoprezentace


Letničky – Campanulidy

OZR7_letnicky_druhy4

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

  • Uveďte příklad letničky pocházející z stř. Evropy, J. Evropy, Afriky, V Asie, S Ameriky, J Ameriky.
  • Uveďte příklad letniček pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
  • Uveďte příklad letniček z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité).