Přehled druhů letniček

Letničky jsou rostliny z celého světa a na rozdíl od trvalek tak máme možnost pěstovat rostlinné pozdravy z Mexika, j. Afriky, Madagaskaru i Austrálie.

Studijní materiály

Letničky po Fabidy

Videoprezentace


Letničky – Malvidy

Videoprezentace


Letničky – Superasteridy a Lamiidy

Videoprezentace


Letničky – Campanulidy

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

  • Uveďte příklad letničky pocházející z stř. Evropy, J. Evropy, Afriky, V Asie, S Ameriky, J Ameriky.
  • Uveďte příklad letniček pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
  • Uveďte příklad letniček z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité).