Rašeliníky a jejich “poznávání” v terénu

Rašeliníky (Sphagnum) jsou zajímavou a všeobecně známou skupinou mechorostů, které rostou na specifických místech a mají ohromný význam v pěstování rostlin – rašelina patří k nejdůležitějším složkám téměř jakéhokoliv pěstebního substrátu. Že jde o rašeliník, pozná asi každý, ale zjistit, o který druh konkrétně jde, je už komplikované a většinu je potřeba určovat pod mikroskopem, přesto v terénu lze s určitou mírou pravděpodobnosti odhadnout a jaký druh může pravděpodobně jít.

V kmenovém seznamu jsem uvedli několik “základních typů, od nichž se můžeme odrazit k určení dalších druhů. V mentální mapě níže jsou a postupně budou i nadále doplňována videa k jednotlivým druhům.

Čilimníky (Chamaecytisus/Cytisus) a kručinky (Genista)

Jde o bobovité keříky až keře se žlutými velkými květy (ostatní naše žlutě kvetoucí bobovité jsou byliny). Tuto skupinu v našem kmenovém seznamu reprezentuje janovec metlatý (Cytisus scoparius). N Našem území z této skupiny rostou zástupci rodů čilimník (Cytisus a Chamaecytisus), kručinka (Genista) a několik dalších nepůvodních druhů – hlodáš evropský (Ulex europaeus), vítečník sítinovitý (Spartium junceum) a štedřenec odvislý (Laburnum anagyroides).

V mentální mapě taktéž naleznete odkazy na videa k jednotlivým druhům (další jsou průběžně doplňována).

Poznáváme kostřavy (Festuca)

Odlišit jednotlivé druhy našich kostřav (Festuca) je věc komplikovaná, která vyžaduje cvik. Nicméně je dobré si pamatovat, že všechny kostřavy, které u nás rostou, lze rozdělit do tří hlavních morfologických skupin (tři zástupci jsou v kmenovém seznamu a jejich poznání v terénu Vám umožní poznat zbytek běžně se vyskytujících druhů). Níže jsme se pokusili představit tyto skupiny a a popsat jak jejich zástupce “rychle” v terénu odlišit. V mentální mapě taktéž naleznete odkazy na videa k jednotlivým druhům (další jsou průběžně doplňována).

CITES – ostatní rostliny

Poslední skupina rostlin, která se jinam nevešla.

Ostatní rostliny na seznamu CITES (po Panamě 2023)

typčeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
okrasnéMagnoliaceaeMagnolia liliifera var. obovata #1 (Nepal)
okrasnéPapaveraceaeMeconopsis regia #1 (Nepal)
jinéWelwitschiaceaeWelwitschia mirabilis #4
jinéZingiberaceaeHedychium philippinense #4; Siphonochilus aethiopicus (Only the populations of Eswatini, Mozambique, South Africa and Zimbabwe; no other population is included in the Appendices) (léčivka)

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

 • Magnolia lillifera var. obovata a Maconopsis regia jsou v přírodě sbírané okrasné rostliny
 • Welwitschia mirabilis je extraordinérně zajímavá rostlina z Namibu
 • u Hedychium philippinense píšou, že je to endemit, o kterém se toho mnoho neví – proč je to CITES nechápu (takových rostlin jsou desetitisíce a vy to, že je na CITES vědět nemusíte).

Geofyty v CITES

Geofyty na seznamu CITES (po Panamě 2023)

čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
AmaryllidaceaeGalanthus spp. #4; Sternbergia spp. #4
PrimulaceaeCyclamen spp. P5 #4
RanunculaceaeAdonis vernalis #2; Hydrastis canadensis #8 (i léčivka)

Geofytům věnujeme velkou pozornost v okrasných rostlinách.

Materiály ke studiu

Sněženky zde.

Sternbergia zde.

Cyclamen zde.

Adonis vernalis zde.

Hydrastis canadensis zde.

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

 • na CITES seznamu jsou 3 čeledě (vědět které)
 • všechny skupiny CITES geofytů patří k významným okrasným rostlinám a v přírodě jsou ohroženy sběrem
 • jsou na něm všechny sněženky (Galanthus), které najdeme v Evropě (především na JV) a JZ Asii (vyskytují se také v přilehlých oblastech S Afriky)
 • jsou na něm všechny lužanky (Sterbergia), které rostou ve Středozemí a JZ Asii až do stř. Asie
 • jsou na bramboříky (Cyclamen), které rostou v Evropě a JZ Asii
 • na seznamu je také Adonis vernalis, který roste u nás

Pěstování a ochrana palem (Arecaceae)

Palmy na seznamu CITES (po Panamě 2023)

čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
ArecaceaeDypsis decipiensBeccariophoenix madagascariensis #4; Dypsis decaryi #4; Lemurophoenix halleuxii; Marojejya darianii; Ravenea louvelii; Ravenea rivularis; Satranala decussilvae; Voanioala gerardiiLodoicea maldivica #13 (Seychelles)

Pěstování palem

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

 • na seznamu CITES je jen omezený počet palem, ale jsou v přílohách I-III
 • jde především o endemické palmy Madagaskaru (ale nejen o ně) s ohroženými biotopy
 • část z nich jsou často pěstované pokojovky – Ravenea rivularis, Dypsis decaryi
 • na seznamu přílohy III je Lodoicea maldivica ze Seychel

CITES léčivky

Léčivky na seznamu CITES (po Panamě 2023)

čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
ApocynaceaePachypodium ambongense; Pachypodium baronii; Pachypodium decaryi; Pachypodium windsoriiRauvolfia serpentina #2 (léčivka)Raphionacme zeyheri (South Africa)
AraliaceaePanax ginseng #3 (Only the population of the Russian Federation; no other population is included in the Appendices); Panax quinquefolius #3
BerberidaceaePodophyllum hexandrum #2 (léčivka)
CaryocaraceaeCaryocar costaricense #4
AsteraceaeSaussurea costus (léčivka)
DioscoreaceaeDioscorea deltoidea #4
GnetaceaeGnetum montanum #1 (Nepal)
OrobanchaceaeCistanche deserticola #4
RosaceaePrunus africana #4
ScrophulariaceaePicrorhiza kurrooa #2 {Excludes Picrorhiza scrophulariiflora}
ValerianaceaeNardostachys grandiflora #2
ZingiberaceaeHedychium philippinense #4; Siphonochilus aethiopicus (Only the populations of Eswatini, Mozambique, South Africa and Zimbabwe; no other population is included in the Appendices)
ZygophyllaceaeGuaiacum spp. #2 (léčivka)

Pokud je za jménem rostliny v závorce napsáno “léčivka”, pak to znamená, že v dané čeledi jsou i jiné druhy řešené, ale v jiných skupinách CITES rostlin.

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

 • na seznamu CITES jsou i léčivky a jsou tam proto, že sběr ohrožuje jejich existenci
  • nepřijde mi nutné zástupce znát – výběr druhů je značně schizofrenní a nenašel jsem žádný klíč, podle kterého si je zapamatovat

  Orchideje – CITES a pěstování

  Orchideje na seznamu CITES (po Panamě 2023)

  čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
  OrchidaceaeAerangis ellisii P4; Cattleya jongheana P4; Cattleya lobata P4; Dendrobium cruentum P4; Mexipedium xerophyticum P4; Paphiopedilum spp. P4; Peristeria elata P4; Phragmipedium spp. P4; Renanthera imschootiana P4ORCHIDACEAE spp. P3 #4 (Except the species included in Appendix I)

  Pokud hledáte stručný, ale nezjednodušující a současně správný popis zástupců čeledi, pak můžeme doporučit ten na BOTANY.CZ.

  Pěstování orchidejí

  Pozornost tématu obecně byla věnována dříve.

  Kompletní přehled Vám byl předán v tištěné podobě.

  Z volně dostupných zdrojů se můžete podívat na přehled, popřípadě cymbidia, Phalaenopsis, nebo Calanthe.

  Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

  • na seznamu CITES II jsou všechny orchideje (Orchidaceae) a vyjmenované druhy/rody jsou v příloze I a bylo by dobré nést v paměti, že mezi druhy přílohy I patří všechny terestrické střevíčníkovce (Paphiopedilum) a Phragmipedium
  • orchideje jsou na seznamu CITES, jelikož se jedná o nejvýznamnější sbírkové rostliny vůbec
  • kromě toho jsou především ve Středozemí a na Blízkém východě rostliny v přírodě sbírány na výrobu salepu – jde o terestrické druhy s dvěma pahlízami (připomínajícími savčí – hlavně lidská – varlata s domnělými afrodiziakálními účinky), především zástupce rodů Orchis, Ophrys a Serapias
  • dalším důvodem k jejich zařazení na seznam je jejich obrovská diverzita s mnoha nepopsanými druhy a druhy velmi malých oblastí
  • bylo by dobrá znát z poskytnutých materiálů alespoň hlavní pěstované rody, které byste měli být schopni zařadit do pěstitelských skupin
   • sympodiální epifytické (většina z uvedených rodů má i terestrické druhy): Dendrobium (Asie, Austrálie, Tichomoří), Cattleya (Jižní a Střední Amerika), Encyclia/Epidendrum (Amerika), Laelia (Střední a Jižní Amerika), Oncidium (hory Jižní Ameriky), Cymbidium (spíše chladnomilnělší, Asie, Austrálie)
   • sympodiální terestrické: Paphiopedilum (Asie), Cypripedium (Severní Amerika, Eurasie, mimotropické), Phragmipedium (Jižní Amerika)
   • monopodiální: Phalaenopsis (Asie až Austrálie, převážně epifytické), Vanda (Jihovýchodní Asie až Austrálie a Tichomoří, převážně epifytické)

  Stromové kapradiny – ochrana a pěstování

  Stromové kapradiny na seznamu CITES (po Panamě 2023)

  čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
  CyatheaceaeCyathea spp. #4
  DicksoniaceaeCibotium barometz #4; Dicksonia spp. #4 (Only the populations of the Americas; no other population is included in the Appendices)

  Pěstování stromových kapradin

  Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

  • na seznamu jsou de facto všechny stromové kapradiny
  • na seznamu jsou z důvodu ohrožení biotopů jejich obvykle velmi malého areálu a nebo jde o významné sbírkové rostliny
  • mimo CITES jsou jen neamerické Dicksoniaceae s výjimkou Cibotium barometz pocházející z JV Asie
  • jestli to dobře chápu, tak CITES jsou všechny Cyatheaceae, ať se v současnosti jmenují jakkoliv (na seznamu jsou jako Cyathea, ve zkouškách se objeví pod označením Cyathea s. lat.)
  • stromové kapradiny pocházejí z tropů celého světa – Cyatheaceae jsou pantropické, Dicksoniaceae chybí v Africe
  • těžištěm výskytu úzce endemických druhů jsou především ostrovy a hory tropů

  Dřeviny a CITES

  Dřeviny a především dřeva na seznamu CITES (po Panamě 2023)

  čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
  AraucariaceaeAraucaria araucana
  BerberidaceaePodophyllum hexandrum #2 (léčivka); Handroanthus spp.#17 delayed by 24 months, i.e. until 25
  November 2024>;
  Roseodendron spp.#17 effect delayed by 24 months, i.e. until 25
  November 2024>;
  Tabebuia spp.#17 delayed by 24 months, i.e. until 25
  November 2024>
  CupressaceaeFitzroya cupressoides; Pilgerodendron uviferumWiddringtonia whytei
  EbenaceaeDiospyros spp. #5 (Only the populations of Madagascar; no other population is included in the Appendices)
  FagaceaeQuercus mongolica #5 (Russian Federation)
  JuglandaceaeOreomunnea pterocarpa #4
  LauraceaeAniba rosaeodora #12
  FabaceaeDalbergia nigraAfzelia spp.#17 (Only the African populations; no other population is included in the Appendices); Dalbergia spp. #15 (Except for the species included in Appendix I); Dipteryx spp.
  .#17 delayed by 24 months, i.e. until 25
  November 2024>; Guibourtia demeusei #15
  Guibourtia pellegriniana #15
  Guibourtia tessmannii #15
  Paubrasilia echinata #10
  Pericopsis elata #17
  Platymiscium parviflorum #4; Pterocarpus spp.#17 (Except
  Pterocarpus santalinus which is included
  in Appendix II with annotation #7; only
  the African populations; no other
  population is included in the
  Appendices)
  Pterocarpus santalinus
  #7
  Senna meridionalis
  Dipteryx panamensis (Costa Rica, Nicaragua)
  MalvaceaeAdansonia grandidieri #16
  MeliaceaeCedrela spp. #6 (Only the populations of the Neotropics; no other population is included in the Appendices); Khaya spp. #17 (Only the African populations; no other population is included in the Appendices); Swietenia humilis #4
  Swietenia macrophylla #6 (Only the
  populations of the Neotropics; no other
  population is included in the
  Appendices)
  Swietenia mahagoni #5
  OleaceaeFraxinus mandshurica #5 (Russian Federation)
  PinaceaeAbies guatemalensisPinus koraiensis #5 (Russian Federation)
  PodocarpaceaePodocarpus parlatoreiPodocarpus neriifolius #1 (Nepal)
  RubiaceaeBalmea stormiae
  SantalaceaeOsyris lanceolata #2 (Only the populations of Burundi, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Uganda and the United Republic of Tanzania; no other population is included in the Appendices)
  TaxaceaeTaxus chinensis #2 {Includes infraspecific taxa of this species} Taxus cuspidata P6 #2 {Includes infraspecific taxa of this species} Taxus fuana #2 {Includes infraspecific taxa of this species} Taxus sumatrana #2 {Includes infraspecific taxa of this species} Taxus wallichiana #2
  ThymelaeaceaeAquilaria spp. #14; Gonystylus spp. #4; Gyrinops spp. #14
  TrochodendraceaeTetracentron sinense #1 (Nepal)
  ZygophyllaceaeBulnesia sarmientoi #11; Guaiacum spp. #2 (léčivka)

  Materiál ke studiu

  Kew – CITES and Timber

  Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

  • na seznamu CITES je mnoho různých dřevin
   • většina z nich se stala ohroženými díky těžbě pro dřevo nebo další látky
  • asi není rozumné znát všechny zástupce, ale některé skupiny byste znát měli
  • Araucaria araucana (jižní Andy, pomezí Chile a Argentiny), CITES I
  • Fitzroya cupressoides (jižní Andy, pomezí Chile a Argentiny), CITES I
  • Adansonia grandidieri – jediný baobab na seznamu, Madagaskar
  • ebeny (Diospyros) – jen populace madagaskarských druhů
  • všechny palisandry (Dalbergia) – pantropické rozšíření, D. nigra je CITES I
  • všechny tři pravé mahagony (Swietenia) – Amerika
  • africké mahagony rodu Khaya
  • cedrel (Cedrela) – Střední a Jižní Amerika