Stromové kapradiny – ochrana a pěstování

Stromové kapradiny na seznamu CITES (po Panamě 2023)

čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
CyatheaceaeCyathea spp. #4
DicksoniaceaeCibotium barometz #4; Dicksonia spp. #4 (Only the populations of the Americas; no other population is included in the Appendices)

Pěstování stromových kapradin

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

  • na seznamu jsou de facto všechny stromové kapradiny
  • na seznamu jsou z důvodu ohrožení biotopů jejich obvykle velmi malého areálu a nebo jde o významné sbírkové rostliny
  • mimo CITES jsou jen neamerické Dicksoniaceae s výjimkou Cibotium barometz pocházející z JV Asie
  • jestli to dobře chápu, tak CITES jsou všechny Cyatheaceae, ať se v současnosti jmenují jakkoliv (na seznamu jsou jako Cyathea, ve zkouškách se objeví pod označením Cyathea s. lat.)
  • stromové kapradiny pocházejí z tropů celého světa – Cyatheaceae jsou pantropické, Dicksoniaceae chybí v Africe
  • těžištěm výskytu úzce endemických druhů jsou především ostrovy a hory tropů