Permanentní dlouhodobé programy EU a podpora participujících členských, resp. kandidátských zemí

Jak už bylo uvedeno v předcházejí kapitole, EU má zájem na rozvoji aktivit cestování. K tomu jí slouží mnoho nástrojů, k nimž patří především plánování rozvoje, které jsme ale řešili už zde. Při jejich realizace se pak uplatňují nejrůznější specifické aktivity, na které bychom se podívali v této kapitole.

Materiálny ke studiu

Videoprezentace