Rašeliníky a jejich “poznávání” v terénu

Rašeliníky (Sphagnum) jsou zajímavou a všeobecně známou skupinou mechorostů, které rostou na specifických místech a mají ohromný význam v pěstování rostlin – rašelina patří k nejdůležitějším složkám téměř jakéhokoliv pěstebního substrátu. Že jde o rašeliník, pozná asi každý, ale zjistit, o který druh konkrétně jde, je už komplikované a většinu je potřeba určovat pod mikroskopem, přesto v terénu lze s určitou mírou pravděpodobnosti odhadnout a jaký druh může pravděpodobně jít.

V kmenovém seznamu jsem uvedli několik “základních typů, od nichž se můžeme odrazit k určení dalších druhů. V mentální mapě níže jsou a postupně budou i nadále doplňována videa k jednotlivým druhům.