Rašeliníky a jejich “poznávání” v terénu

Rašeliníky (Sphagnum) jsou zajímavou a všeobecně známou skupinou mechorostů, které rostou na specifických místech a mají ohromný význam v pěstování rostlin – rašelina patří k nejdůležitějším složkám téměř jakéhokoliv pěstebního substrátu. Že jde o rašeliník, pozná asi každý, ale zjistit, o který druh konkrétně jde, je už komplikované a většinu je potřeba určovat pod mikroskopem, přesto v terénu lze s určitou mírou pravděpodobnosti odhadnout a jaký druh může pravděpodobně jít.

V kmenovém seznamu jsem uvedli několik “základních typů, od nichž se můžeme odrazit k určení dalších druhů. V mentální mapě níže jsou a postupně budou i nadále doplňována videa k jednotlivým druhům.

Čilimníky (Chamaecytisus/Cytisus) a kručinky (Genista)

Jde o bobovité keříky až keře se žlutými velkými květy (ostatní naše žlutě kvetoucí bobovité jsou byliny). Tuto skupinu v našem kmenovém seznamu reprezentuje janovec metlatý (Cytisus scoparius). N Našem území z této skupiny rostou zástupci rodů čilimník (Cytisus a Chamaecytisus), kručinka (Genista) a několik dalších nepůvodních druhů – hlodáš evropský (Ulex europaeus), vítečník sítinovitý (Spartium junceum) a štedřenec odvislý (Laburnum anagyroides).

V mentální mapě taktéž naleznete odkazy na videa k jednotlivým druhům (další jsou průběžně doplňována).

Poznáváme kostřavy (Festuca)

Odlišit jednotlivé druhy našich kostřav (Festuca) je věc komplikovaná, která vyžaduje cvik. Nicméně je dobré si pamatovat, že všechny kostřavy, které u nás rostou, lze rozdělit do tří hlavních morfologických skupin (tři zástupci jsou v kmenovém seznamu a jejich poznání v terénu Vám umožní poznat zbytek běžně se vyskytujících druhů). Níže jsme se pokusili představit tyto skupiny a a popsat jak jejich zástupce “rychle” v terénu odlišit. V mentální mapě taktéž naleznete odkazy na videa k jednotlivým druhům (další jsou průběžně doplňována).

Permanentní dlouhodobé programy EU a podpora participujících členských, resp. kandidátských zemí

Jak už bylo uvedeno v předcházejí kapitole, EU má zájem na rozvoji aktivit cestování. K tomu jí slouží mnoho nástrojů, k nimž patří především plánování rozvoje, které jsme ale řešili už zde. Při jejich realizace se pak uplatňují nejrůznější specifické aktivity, na které bychom se podívali v této kapitole.

Materiálny ke studiu

Videoprezentace

Internacionalizace podnikání v cestovním ruchu

Globalizace postupuje mílovými kroky a cestování je globální aktivitou, spoléhání se na domácí CR je tak riskantní strategií. V cestovním ruchu tak výrazně pokročila internacionalizace podnikání, které se stala jednou z hlavních růstových strategií v tomto sektoru.

Materiál ke studiu

CITES – ostatní rostliny

Poslední skupina rostlin, která se jinam nevešla.

Ostatní rostliny na seznamu CITES (po Panamě 2023)

typčeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
okrasnéMagnoliaceaeMagnolia liliifera var. obovata #1 (Nepal)
okrasnéPapaveraceaeMeconopsis regia #1 (Nepal)
jinéWelwitschiaceaeWelwitschia mirabilis #4
jinéZingiberaceaeHedychium philippinense #4; Siphonochilus aethiopicus (Only the populations of Eswatini, Mozambique, South Africa and Zimbabwe; no other population is included in the Appendices) (léčivka)

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

 • Magnolia lillifera var. obovata a Maconopsis regia jsou v přírodě sbírané okrasné rostliny
 • Welwitschia mirabilis je extraordinérně zajímavá rostlina z Namibu
 • u Hedychium philippinense píšou, že je to endemit, o kterém se toho mnoho neví – proč je to CITES nechápu (takových rostlin jsou desetitisíce a vy to, že je na CITES vědět nemusíte).

Geofyty v CITES

Geofyty na seznamu CITES (po Panamě 2023)

čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
AmaryllidaceaeGalanthus spp. #4; Sternbergia spp. #4
PrimulaceaeCyclamen spp. P5 #4
RanunculaceaeAdonis vernalis #2; Hydrastis canadensis #8 (i léčivka)

Geofytům věnujeme velkou pozornost v okrasných rostlinách.

Materiály ke studiu

Sněženky zde.

Sternbergia zde.

Cyclamen zde.

Adonis vernalis zde.

Hydrastis canadensis zde.

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

 • na CITES seznamu jsou 3 čeledě (vědět které)
 • všechny skupiny CITES geofytů patří k významným okrasným rostlinám a v přírodě jsou ohroženy sběrem
 • jsou na něm všechny sněženky (Galanthus), které najdeme v Evropě (především na JV) a JZ Asii (vyskytují se také v přilehlých oblastech S Afriky)
 • jsou na něm všechny lužanky (Sterbergia), které rostou ve Středozemí a JZ Asii až do stř. Asie
 • jsou na bramboříky (Cyclamen), které rostou v Evropě a JZ Asii
 • na seznamu je také Adonis vernalis, který roste u nás

Pěstování a ochrana palem (Arecaceae)

Palmy na seznamu CITES (po Panamě 2023)

čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
ArecaceaeDypsis decipiensBeccariophoenix madagascariensis #4; Dypsis decaryi #4; Lemurophoenix halleuxii; Marojejya darianii; Ravenea louvelii; Ravenea rivularis; Satranala decussilvae; Voanioala gerardiiLodoicea maldivica #13 (Seychelles)

Pěstování palem

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

 • na seznamu CITES je jen omezený počet palem, ale jsou v přílohách I-III
 • jde především o endemické palmy Madagaskaru (ale nejen o ně) s ohroženými biotopy
 • část z nich jsou často pěstované pokojovky – Ravenea rivularis, Dypsis decaryi
 • na seznamu přílohy III je Lodoicea maldivica ze Seychel