Kmenový seznam druhů rostlin

Následující seznam zahrnuje druhy běžné a/nebo takové, které reprezentují určitou skupinu “podobných” druhů. Smyslem tohoto seznamu je poskytnout zájemcům přehled takových druhů, které jsou morfologicky typické pro určitou skupinu a tedy zájemce bude vědět, že podobnou rostlinu zná a podle ní bude schopen dohledat, o jaký druh přesně jde.

Do seznamu postupně doplňujeme odkazy na materiály, ve kterých je uvedeno, které další druhy k danému kmenovému druhy na území ČR rostou. Na odkazech také najdete také videoprezentace jednotlivých druhů.

Jde o verzi 0.231223, která je určena ještě k dalšímu pročištění (= odstranění druhů, které jsou morfologicky “duplicitní”) a doplnění druhů, které zastupují morfologicky specifické skupiny druhů, jež v této verzi chybějí):

 • Řád Marchantiales
  • Čeleď Marchantiaceae
   • Marchantia polymorfa (porostnice mnohotvárná)
 • Řád Jungermanniales
  • Čeleď Lepidoziaceae
   • Bazzania trilobata (rohozec trojlaločný)
 • Řád Sphagnales
 • Řád Polytrichales
  • Čeleď Polytrichaceae
   • Polytrichum commune (ploník obecný)
 • Řád Dicranales
  • Čeleď Dicranaceae
   • Dicranum scoparium (dvouhrotec chvostnatý)
 • Řád Pottiales
  • Čeleď Pottiacea
   • Syntrichia ruralis (rourkatec obecný)
 • Řád Bryales
  • Čeleď Mniaceae
   • Plagiomnium undulatum (měřík čeřitý)
 • Řád Hypnales
  • Čeleď Hylocomiaceae
   •  Pleurozium schreberi (trávník Schreberův)
  • Čeleď Climaciaceae
   • Climacium dendroides (drabík stromkovitý)
  • Čeleď Hypnaceae
   • Hypnum cupressiforme (rokyt cypřišový)
 • Řád Anthocerotales
  • Čeleď Anthocerotaceae
   • Anthoceros agrestis (hlevík polní)
 • Řád Lycopodiales
  • Čeleď Lycopodiaceae
   • Lycopodium clavatum (plavuň vidlačka)
 • Řád Isoetales
  • Čeleď Isoetaceae
   • Isoetes lacustris (šdlatka jezerní)
 • Řád Equisetales
  • Čelěď Equisetaceae
   • Equisetum arvense (přeslička rolní)
   • Equisetum hyemale (přeslička zimní)
 • Řád Ophioglossales
  • Čeleď Ophioglossaceae
   • Botrychium lunaria (vratička měsíční)
 • Řád Salviniales
  • Čeleď Salviniaceae
   • Salvinia natans (nepukalka vzplývající)
  • Čeleď Marsileaceae
   • Pilularia globulifera (míčovka kulkonosná)
 • Řád Polypodiales
  • Čeleď Dennstaedtiaceae
   • Pteridium aquilinum (hasivka orličí)
  • Čeleď Aspleniaceae
   • Asplenium trichomanes (sleziník červený)
  • Čeleď Athyriaceae
   • Athyrium filix-femina (papratka samičí)
  • Čeleď Thelypteridaceae
   • Phegopteris connectilis (bukovinec osladičovitý)
  • Čeleď Blechnaceae
   • Blechnum spicant (žebrovice různolistá)
  • Čeleď Dryopteridaceae
   • Dryopteris filix-mas (kapraď samec)
  • Čeleď Polypodiaceae
   • Polypodium vulgare (osladič obecný)
  •  
 • Řád Pinales
  • Čeleď Pinaceae
   • Pinus sylvestris (borovice lesní)
   • Picea abies (smrk ztepilý)
   • Larix decidua (modřín opadavý)
   • Abies alba (jedle bělokorá)
  • Čeleď Taxaceae
   • Taxus baccata (tis červený)
  • Čeleď Cupressaceae
   • Juniperus communis (jalovec obecný)
 • Řád Nymphaeales
  • Čeleď Nymphaeaceae (leknínovité)
   • Nymphaea alba (leknín bílý)
   • Nuphar lutea (stulík žlutý)
 • Řád Piperales
  • Čeleď Aristolochiaceae (podražcovité)
   • Aristolochia clematitis (podražec křovištní)
 • Řád Acorales
  • Čeleď Acoraceae (puškvorcovité)
   • Acorus calamus (puškvorec obecný)
 • Řád Alismatales
  • Čeleď Araceae (áronovité)
   • Arum cylindraceum (áron východní)
  • Čeleď Alismataceae (žabníkovité)
   • Alisma plantago aquatica (žabník jitrocelový)
  • Čeleď Potamogetonaceae (rdestovité)
   • Potamogeton pectinatus (rdest hřebenitý)
 • Řád Liliales
  • Čeleď Melanthiaceae (kýchavicovité)
   • Paris quadrifolia (vraní oko čtyřlisté)
  • Čeleď Colchicaceae (ocúnovité)
   • Colchicum autumnale (ocún jesenní)
 • Řád Asparagales
  • Čeleď Orchidaceae (vstavačovité)
   • Dactylorhiza majalis (prstnatec májový)
  • Čeleď Iridaceae (kosatcovité)
   • Iris pseudacorus (kosatec žlutý)
  • Čeleď Asphodelaceae (asfodelovité)
   • Anthericum ramosum (bělozářka větevnatá)
  • Čeleď Amaryllidaceae (amarylkovité)
   • Allium ursinum (česnek medvědí)
   • Leucojum vernum (bledule jarní)
  • Čeleď Asparagaceae (chřestovité)
   • Asparagus officinalis (chřest lékařský)
   • Convallaria majalis (konvalinka vonná)
   • Maianthemum bifolium (pstroček dvoulistý)
 • Řád Poales
  • Čeleď Typhaceae (orobincovité)
   • Typha latifolia (orobinec širokolistý)
   • Sparganium erectum (zevar vzpřímený)
  • Čeleď Juncaceae (sítinovité)
   •  Juncus effusus (sítina rozkladitá)
   • Juncus articulatus (sítina článkovaná)
   • Luzula campestris (bika ladní)
  • Čeleď Cyperaceae (šáchorovité)
   • Eriophorum angustifolium (suchopýr úzkolistý)
   • Scirpus sylvaticus (skřípina lesní)
   • Bolboschoenus planiculmis (kamyšník polní)
   • Eleocharis palustris (bahnička mokřadní)
   • Carex acuta (ostříce štíhlá)
   • Carex hirta (ostřice srstnatá)
   • Carex digitata (ostřice prstnatá)
  • Čeleď Poaceae (lipnicovité)
   • Dactylis glomerata (srha laločnatá)
   • Cynosurus cristatus (poháňka hřebenitá)
   • Agrostis capillaris (psineček obecný)
   • Poa annua (lipnice roční)
   • Poa pratensis (lipnice luční)
   • Festuca pratensis (kostřava luční)
   • Festuca rubra (kostřava červená)
   • Festuca ovina (kostřava ovčí)
   • Bromus sterilis (sveřep jalový)
   • Lolium perenne (jílek vytrvalý)
   • Elymus repens (pýr plazivý)
   • Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)
   • Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
   • Holcus lanatus (medyněk vlnatý)
   • Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)
   • Alopecurus pratensis (psárka luční)
   • Phleum pratense (bojínek luční)
   • Nardus stricta (smilka tuhá)
   • Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
   • Deschampsia cespitosa (metlice trstnatá)
   • Phragmites australis (rákos obecný)
   • Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
   • Echinochloa crus-galli (ježatka kuří noha)
   • Hordeum murinum (ječmen myší)
   • Setaria viridis (bér zelený)
 • Řád Ceratophyllales
  • Čeleď Ceratophyllaceae
   • Ceratophyllum demersum (růžkatec ostnitý)
 • Řád Ranunculales
  • Čeleď Papaveraceae
   • Papaver rhoeas (mák vlčí)
   • Chelidonium majus (vlaštovičník větší)
   • Fumaria officinalis (zemědým lékařský)
   • Corydalis cava (dymnivka solida)
  • Čeleď Berberidaceae
   • Berberis vulgaris (dřišťál obecný)
  • Čeleď Ranunculaceae
   • Ranunculus acris (pryskyřník prudký)
   • Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)
   • Consolida regalis (ostrožka stračka)
   • Adonis aestivalis (hlaváček letní)
   • Anemone nemorosa (sasanka hajní)
   • Batrachium peltatum (lakušník štítnatý)
   • Hepatica nobilis (jaterník podléška)
 • Řád Proteales
  • Čeleď Platanaceae (platanovité)
   • Platanus x hispanica (platan javorolistý)
 • Řád Saxifragales
  • Čeleď Grossulariaceae (srstkovité)
   • Ribes uva-crispa (srstka angrešt)
  • Čeleď Saxifragaceae (lomikamenovité)
   • Saxifraga granulata (lomikamen zrnatý)
   • Chrysosplenium alternifolium (mokrýš střídavolistý)
  • Čeleď Crassulaceae (tlusticovité)
   • Sedum acre (rozchodník ostrý)
   • Jovibarba globifera (netřesk výběžkatý)
  • Čeleď Haloragaceae (zrnulovité)
   • Myriophyllum spicatum (stolístek klasnatý)
 • Řád Vitales
  • Čeleď Vitaceae (révovité)
   • Vitis vinifera (réva vinná)
 • Řád Fabales
  • Čeleď Fabaceae (bobovité)
   • Lupinus polyphyllus (vlčí bob mnoholistý)
   • Cytisus scoparius (janovec metlatý)
   • Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý)
   • Securigera varia (čičorka pestrá)
   • Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)
   • Trifolium pratense (jetel luční)
   • Trifolium campestre (jetel ladní)
   • Medicago lupulina (tolice dětelová)
   • Vicia tetrasperma (vikev čtyřsemenná)
   • Vicia cracca (vikev ptačí)
   • Lathyrus pratensis (hrachor luční)
   • Melilotus officinalis (komonice lékařská)
   • Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj)
  • Čeleď Polygalaceae (vítodovité)
   • Polygala vulgaris (vítod obecný)
 • Řád Rosales
  • Čeleď Rosaceae (růžovité)
   • Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)
   • Rosa canina (růže šípková)
   • Rubus idaeus (ostružiník maliník)
   • Potentilla anserina (mochna husí)
   • Potentilla erecta (mochna nátržník)
   • Fragaria vesca (jahodník obecný)
   • Alchemilla vulgaris (kontryhel ostrolaločný)
   • Agrimonia eupatoria (řepík lékařský)
   • Sanguisorba officinalis (krvavec toten)
   • Prunus spinosa (trnka obecná)
   • Padus avium (střemcha obecná)
   • Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)
   • Crataegus laevigata (hloh obecný)
  • Čeleď Rhamnaceae (řešetlákovité)
   • Frangula alnus (krušina olšová)
   • Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý)
  • Čeleď Ulmaceae (jilmovité)
   • Ulmus glabra (jilm drsný)
  • Čeleď Cannabaceae (konopovité)
   • Humulus lupulus (chmel otáčivý)
   • Cannabis ruderalis (konopí rumištní)
  • Čeleď Urticaceae (kopřivovité)
   • Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
 • Řád Fagales
  • Čeleď Fagaceae (bukovité)
   • Fagus sylvatica (buk lesní)
   • Quercus robur (dub zimní)
  • Čeleď Juglandaceae (ořešákovité)
   • Juglans regia (ořešák královský)
  • Čeleď Betulaceae (břízovité)
   • Alnus glutinosa (olše lepkavá)
   • Betula pendula (bříza bradavičnatá)
   • Corylus avellana (líska obecná)
   • Carpinus betulus (habr obecný)
 • Řád Cucurbitales
  • Čeleď Cucurbitaceae (tykvovité)
   • Bryonia alba (posed bílý)
 • Řád Celastrales
  • Čeleď Celastraceae (jesencovité)
   • Euonymus europaea (brslen evropský)
 • Řád Oxalidales
  • Čeleď Oxalidaceae (šťavelovité)
   • Oxalis stricta (šťavel evropský)
 • Řád Malpighiales
  • Čeleď Hypericaceae (třezalkovité)
   • Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
  • Čeleď Violaceae (violkovité)
   • Viola arvensis (violka rolní)
   • Viola reichenbachiana (violka lesní)
  • Čeleď Salicaceae (vrbovité)
   • Populus tremula (topol osika)
   • Populus nigra (topol černý)
   • Salix fragilis (vrba křehká)
   • Salix aurita (vrba ušatá)
   • Salix triandra (vrba trojmužná)
  • Čeleď Euphorbiaceae (pryšcovité)
   • Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka)
   • Euphorbia helioskopia (pryšec kolovratec)
   • Mercurialis perennis (bažanka vytrvalá)
  • Čeleď Linaceae (lnovité)
   • Linum usitatissimum (len setý)
 • Řád Geraniales
  • Čeleď Geraniaceae (kakostovité)
   • Geranium pratense (kakost luční)
   • Geranium pusillum (kakost maličký)
   • Geranium robertsianum (kakost smrdutý)
   • Erodium cicutarium (pumpava obecná)
 • Řád Myrtales
  • Čeleď Lythraceae (kyprejovité)
   • Lythrum salicaria (kyprej vrbice)
  • Čeleď Onagraceae (pupalkovité)
   • Epilobium angustifolium (vrbovka úzkolistá)
   • Oenothera glazoviana (pupalka rudokališní)
   • Circaea lutetiana (čarovník pařížský)
 • Řád Sapindales
  • Čeleď Anacardiaceae (ledviníkovité)
   • Cotinus coggygria (ruj vlasatá)
  • Čeleď Sapindaceae (mýdelníkovité)
   • Acer pseudoplatanus (javor klen)
   • Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)
  • Čeleď Rutaceae (routovité)
   • Dictamus albus (třemdava bílá)
 • Řád Malvales
  • Čeleď Malvaceae (slézovité)
   • Malva neglecta (sléz přehlížený)
  • Čeleď Thymelaeaceae (vrabečnicovité)
   •  Daphne mezereum (lýkovec jedovatý)
  • Čeleď Cistaceae (cistovité)
   • Helianthemum grandiflorum (devaterník velkokvětý)
 • Řád Brassicales
  • Čeleď Resedaceae (rýtovité)
   • Reseda lutea (rýt žlutý)
  • Čeleď Brassicaceae (brukvovité)
   • Brassica napus (brukev řepka)
   • Brassica oleracea (brukev zelná)
   • Sinapis arvensis (hořčice polní)
   • Barbarea vulgaris (barborka obecná)
   • Raphanus sativus (ředkev setá)
   • Armoracia rusticana (křen selský)
   • Descurainia sophia (úhorník mnohodílný)
   • Thlaspi arvense (penízek rolní)
   • Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
   • Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)
   • Cardamine pratensis (řeřišnice luční)
   • Sisymbrium officinale (hulevník lékařský)
   • Cardaria draba (vesnovka obecná)
   • Lunaria annua (měsíčnice roční)
 • Řád Santalales
  • Čeleď Santalaceae (santálovité)
   • Thesium linophyllon (lněnka lnolistá)
   • Viscum album (jmelí bílé)
 • Řád Caryophyllales
  • Čeleď Tamaricaceae (tamaryškovité)
   • Myricaria germanica (židoviník německý)
  • Čeleď Plumbaginaceae (olověncovité)
   • Armeria vulgaris (trávnička obecná)
  • Čeleď Polygonaceae (rdesnovité)
   • Persicaria lapathifolia (rdesno blešník)
   • Rumex acetosa (šťovík kyselý)
   • Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
   • Polygonum aviculare (truskavec ptačí)
   • Fallopia convolvulus (opletka obecná)
   • Reynouthria japonica (křídlatka japonská)
  • Čeleď Droseraceae (rosnatkovité)
   • Drosera rotundifolia (rosnatka okrouhlolistá)
  • Čeleď Caryophyllaceae (hvozdíkovité)
   • Stellaria media (ptačinec žabinec)
   • Stellaria graminea (ptačinec trávovitý)
   • Cerastium holosteoides (rožec obecný)
   • Myosoton aquaticus (křehkýš vodní)
   • Scleranthus annuus (chmerek roční)
   • Spergula arvensis (kolenec rolní)
   • Silene nutans (silenka nicí)
   • Silene latifolia (knotovka bílá)
   • Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční)
   • Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý)
  • Čeleď Amaranthaceae (laskavcovité)
   • Chenopodium album (merlík bílý)
   • Atriplex sagittata (lebeda lesklá)
   • Amaranthus retroflexus (laskavec ohnutý)
  • Čeleď Portulacaceae (šruchovité)
   • Portulaca oleracea (šrucha zelená)
 • Řád Cornales
  • Čeleď Cornaceae (dřínovité)
   • Cornus mas (dřín jarní)
 • Řád Ericales
  • Čeleď Balsaminaceae (netýkavkovité)
   • Impatiens noli-tangere (netýkavka nedůtklivá)
  • Čeleď Polemoniaceae (jirnicovité)
   • Polemonium caeruleum (jirnice modrá)
  • Čeleď Primulaceae (prvosenkovité)
   • Primula elatior (prvosenka
    vyšší)
   • Lysimachia nummularia (vrbina penízková)
   • Lysimachia vulgaris (vrbina obecná)
   • Anagalis arvensis (drchnička rolní)
  • Čeleď Ericaceae (vřesovcovité)
   • Calluna vulgaris (vřes obecný)
   • Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka)
 • Řád Gentianales
  • Čeleď Rubiaceae (mořenovité)
   • Galium mollugo (svízel povázka)
   • Galium aparine (svízel přítula)
   • Cruciata verna (svízelka lysá)
  • Čeleď Gentianaceae (hořcovité)
   • Gentiana asclepiadea (hořec tolitovitý)
   • Centaurium erythraea (zeměžluč okolíkatá)
  • Čeleď Apocyanaceae (toješťovité)
   • Vinca minor (barvínek menší)
 • Řád Boraginales
  • Čeleď Boraginaceae (brutnákovité)
   • Symphytum officinale (kostival
    lékařský)
   • Echium vulgare (hadinec
    obecný)
   • Myosotis arvensis (pomněnka
    rolní)
   • Lithospermum arvense (kamejka rolní)
   • Lycopsis arvensis (prlina rolní)
   • Phacelia tanacetifolia (svazenka
    vratičolistá)
 • Řád Solanales
  • Čeleď Convolvulaceae (svlačcovité)
   • Convolvulus arvensis (svlačec rolní)
   • Cuscuta epithymum (kokotice povázka)
  • Čeleď Solanaceae (lilkovité)
   • Solanum nigrum (lilek černý)
   • Datura stramonium (durman obecný)
 • Řád Lamiales
  • Čeleď Oleaceae (olivovníkovité)
   • Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
  • Čeleď Plantaginaceae (jitrocelovité)
   • Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)
   • Plantago major (jitrocel větší)
   • Linaria vulgaris (lnice květel)
   • Veronica persica (rozrazil perský)
   • Veronica arvensis (rozrazil rolní)
   • Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)
   • Veronica anagalis-aquatica (rozrazil drchničkovitý)
   • Callitriche hamulata (hvězdoš háčkatý)
  • Čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité)
   • Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)
   • Scrophularia nodosa (krtičník hlíznatý)
  • Čeleď Lentibulariaceae (bublinatkovité)
   • Utricularia australis (bublinatka jižní)
   • Pinguicula vulgaris (tučnice obecná)
  • Čeleď Verbenaceae (sporýšovité)
   • Verbena officinalis (sporýš lékařský)
  • Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité)
   • Lamium purpureum (hluchavka nachová)
   • Lamium album (hluchavka bílá)
   • Salvia pratensis (šalvěj luční)
   • Ballota nigra (měrnice černá)
   • Glechoma hederacea (popenec obecný)
   • Thymus pulegioides (mateřídouška vejčitá)
   • Prunella vulgaris (černohlávek obecný)
   • Ajuga reptans (zběhovec plazivý)
   • Mentha arvensis (máta rolní)
  • Čeleď Orobanchaceae (zárazovité)
   • Melampyrum nemorosum (černýš hajní)
   • Rhinanthus minor (kokrhel menší)
   • Lathraea squamaria (podbílek šupinatý)
 • Řád Asterales
  • Čeleď Campanulaceae (zvonkovité)
   • Campanula patula (zvonek rozkladitý)
   • Campanula trachelium (zvonek kopřivolistý)
   • Phyteuma nigrum (zvonečník černý)
  • Čeleď Menyanthaceae (vachtovité)
   • Menyanthes trifoliata (vachta trojlistá)
  • Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité)
   • Achillea millefolium (řebříček obecný)
   • Cirsium arvense (pcháč oset)
   • Crepis biennis (škarda dvouletá)
   • Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)
   • Lapsana communis (kapustka obecná)
   • Leontodon autumnalis (máchelka podzimní)
   • Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
   • Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý)
   • Centaurea cyanus (chrpa modrá)
   • Taraxacum sect. Ruderalia (pampelišky smetánky)
   • Carduus acanthoides (bodlák obecný)
   • Matricaria recutita (heřmánek pravý)
   • Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
   • Anthemis arvensis (rmen rolní)
   • Conyza canadensis (turanka kanadská)
   • Sonchus asper (mléč drsný)
   • Bellis perennis (sedmikráska obecná)
   • Centaurea jacea (chrpa luční)
   • Senecio vulgaris (starček obecný)
   • Galinsoga parviflora (peťour malokvětý)
   • Hieracium murorum (jestřábník zední)
   • Hieracium pilosella (jestřábník chlupáček)
   • Lactuca serriola (locika kompasová)
   • Aster amellus (astra chlumní)
   • Petasites hybridus (devětsil lékařský)
   • Arctium lappa (lopuch větší)
 • Řád Dipsacales
  • Čeleď Adoxaceae (pižmovkovité)
   • Sambucus nigra (bez černý)
   • Viburnum opulus (kalina obecná)
  • Čeleď Caprifoliaceae (zimolezovité)
   • Lonicera xylosteum (zimolez obecný)
   • Succisa pratensis (čertkus luční)
   • Knautia arvensis (chrastavec rolní)
   • Dipsacus fullonum (štětka planá)
   • Valerianella locusta (kozlíček polníček)
   • Valeriana officinalis (kozlík lékařský)
 • Řád Apiales
  • Čeleď Apiaceae (miříkovité)
   • Carum carvi (kmín kořenný)
   • Pastinaca sativa (pastinák setý)
   • Daucus carota (mrkev obecná)
   • Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá)
   • Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
   • Angelica sylvestris (děhel lesní)
   • Pimpinella major (bedrník větší)
   • Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
   • Heracleum spondylium (bolševník obecný)
   • Falcaria vulgaris (srpek obecný)