Regionální biogeografie

Materiály ke studiu

Provincialismus

biogeo6_1_provincialismus

Fytogeografické oblasti světa (zcela předělané se zde budou objevovat postupně  v průběhu ZS2019)

Holarctis – Boreální podříše (s laskavým svolením BOTANY.cz)

biogeo6_2_fyto1_holarctis_borealni

Holarctis – Středozemní podříše a Madreánská podříše (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Paleotropis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Neotropis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Holantarctis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Australis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Capensis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Zoogeografické oblasti světa (budou se tu objevovat v delším časovém horizontu)

Palearktická oblast

biogeo10_2_zoo1_Palearctic

Nearktická oblast

Etiopská oblast

Orientální oblast

Neotropická oblast

Australská oblast

Antarktická oblast

 

Regionální biogeografie ČR

 • V podmínkách České republiky se používá několika souběžných klasifikačních systémů využívaných i v biogeografii. K základním typologickým členěním patří
 • . . . k základním individuálním členění (regionalizaci s. str.) patří
  • fytogeografické členění ČR, např. výskyt druhů je v Květeně ČR uváděn do fytogeografických okresů
  • zoogeografické členění ČR, které vychází ze zoogeografických oblastí světa – Česká republika leží v Eurosibiřské podoblasti Palearktis převážně v provincii listnatých lesů – západ ČR (v podstatě Čechy) leží v distriktu českém, východ ČR (Morava) leží v distriktu podkarpatském s výskytem karpatských endemitů, jako je např. čolek karpatský (Triturus montandoni); Dolnomoravský úval (a jeho nejbližší okolí moravského termofytika) pak tvoří součást provincie stepí, distriktu pannonského s výskytem stepních druhů jako je např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
  • biogeografické členění ČR, jež je založeno především na fytogeografickém a geomorfologickém členění ČR a člení území ČR do čtyř podprovincií

Otázky

 • zoologické taxony obratlovců jsou zde, seznam obsahuje všechny čeledě a vyšší taxony zmíněné na přednáškách – červeně jsou taxony pro zkoušku, systém je podle Gaisler et Zima, Zoologie obratlovců, Academia, 2007
 • botanické taxony vyšších rostlin jsou zde, seznam obsahuje jen čeledě, jejichž areál je požadován ke zkoušce, zde je jen vědecké názvosloví, české si doplňte (u zkoušky bude české i vědecké jméno), systém plavuní, kapraďorostů a nahosemenných je převzat z ANGIOSPERM PHYLOGENY WEBSITE, version 13, systém krytosemenných je podle APG IV
  • oboje jsou první verze, takže je nemožné, aby to bylo bez chyb a překlepů, pokud na něco narazíte, tak nám to, prosím, řekněte