Geografie biodiverzity

Jde o poslední téma, které přednášeno není (a není ani předmětem zkoušky), ale pro zájemce shrnuje problematiku vazby studia biogeografie a biologie ochrany krajiny, které je detailně věnována pozornost v navazujícím studiu BOZO. 

Materiály ke studiu

Otázky

  • toto téma již více není předmětem zkoušky