Regionální projektování – semestrální práce ZS 2020/2021

Téma: Projekt rozvoje zemědělských brownfieldů (bývalých areálů JZD nebo jiných) ve vybrané vesnici

Ve vámi vybrané vesnici vytvořte přehled aktuálně využitých budov pro zemědělství včetně budov, které byly do roku 1989 zemědělsky využívány (v rámci JZD nebo státních statků), ale dnes už nejsou. Využijte leteckého snímku z www.mapy.cz, který zkopírujete do DOC/DOCX souboru, budovy očíslujte a ke každé uveďte její stávající a minulé využití.

Vyberte nevyužitou a/nebo chátrající zemědělskou budovu a vypracujte pro ni projekt rozvoje. V projektu musíte uvést:

 • lokalizaci budovy
 • majitele pozemků a budov (podle údajů dostupných na cuzk.cz)
 • popis stávajícího stavu
 • výpis důležitých informací o možnostech využití areálu podle údajů územního plánu – především tedy způsob plánovaného využití a popis charakteru možnosti využití k územním plánům se dostanete zde: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
 • cíl regenerace = popis cílového stavu a budoucí uživatelé včetně přínosu pro obec
 • způsob regenerace = popis etap a na ně navázaných prací jak cíle dosáhnout (stručně, jde o rámce nikoliv projektovou dokumentaci)
 • finanční rámec = odhad nákladů a identifikace potenciálních zdrojů financování včetně dotačních titulů

Projekty budeme společně v rámci PS konzultovat a tvořit na cvičeních (KS bude pracovat samostatně). Termín odevzdání je do konce listopadu.

Přehled projektů regenerace zemědělských brownfileds

původněplánzískánítypcenapoznámka
garážeprodej ze dvoravlastněnorekonstrukce - drobná200000
dílnypilavýkupdemolice a stavba nové budovy7800000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce a vybavení2470000
stodola"živé" zemědělské muzeumvýkuprekonstrukce a vybavení8220000
dílnasklady nezemědělskévlastněnodemolice a stavba nové budovy1168000nezapočítána demolice
stájestájevlastněnorekonstrukce - drobná400000
sýpkamuzeum zemědělstvívlastněnorekonstrukce - velká21700000historická památka
vepřínagroturistika (koně, ovce)výkuprekonstrukce - velká13425000nezapočítán výkup
kravínobecná výrobavlastněnosanace budovy pro další použití2750000
odchovna býkůsklady zemědělskévýkuprekonstrukce - velká3600000
váhaporcovna rybvlastněnorekonstrukce - drobná500000
bramborárnaútulek pro psyvýkuprekonstrukce - velká2100000
kravíndílnavýkuprekonstrukce - velká1460000
plocha po zbouraných zemědělských stavbáchfarma ekologického zemědělstvívýkupstavbaneuvedeno
skladkravínvlastněnorekonstrukce - velká3000000
kravínpěstírna hubvýkuprekonstrukce - velká21100000včetně příjezdové komunikace
skladpřípravna objemového krmiva vlastněnodemolice a stavba nové budovy (dřevostavba)1000000
statekagroturistika (ubytování)vlastněnorekonstrukce - velkáneuvedeno
kravínzahradnictvívýkupdemolice a stavba nových budov a skleníku25800000
kravínagroturistika (kozy, ubytování)výkupdemolice a stavba nové budovy20000000
areál JZDcentrum služeb obyvatelůmvýkuprekonstrukce - kompletní38200000
vepřínchov a kompletní zpracování drůbeževýkuprekonstrukce - velká14500000
plocha po zbouraných zemědělských stavbáchvýroba dřevěných briketvýkupstavba6200000
areál JZDvýroba dřevěných briketvýkuprekonstrukce - kompletníneuvedeno
kravínsklady zemědělskévýkuprekonstrukce - velkáneuvedeno
statekekologické zemědělstvívýkuprekonstrukce - velká5000000
skladubytánívýkuprekonstrukce - velká4900000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká5800000
kravíntruhlářská dílnavlastněnodemolice a stavba nové budovy6500000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká10000000
kravínsklady zemědělskévlastněnorekonstrukce - velká11800000
kravínubytání, minipivovarvlastněnodemolice a stavba nové budovy25500000
vepřínpěstírna hubvýkuprekonstrukce - střední1900000nezapočítán výkup
kravínvýroba nezemědělaskávýkuprekonstrukce - velká3500000
statekubytovánívýkuprekonstrukce - velká10000000nezapočítán výkup
kravínkravínvýkuprekonstrukce - velká6400000
kravínvýroba slaměnných briketvlastněnorekonstrukce - velká18500000
areál státního statkuvepřínvýkupdemolice a stavba nové budovy19500000
vepříndům pro senioryvýkuprekonstrukce - velká6600000nezapočítán výkup
areál JZDkompostárnavlastněnodemolice a stavba nové budovy21500000nezapočítána demolice
vepřínpilavýkuprekonstrukce - velká11500000
zemědělské učelištěsportovní halavýkupdemolice a stavba nové budovy29500000
kravíndřevozpracující průmyslvýkuprekonstrukce - velká14800000
skladekologické zemědělství - kravínvýkuprekonstrukce - velká21200000
kravíndílnyvlastněnorekonstrukce - velká18300000
ovčínslužba následné péče pro osoby s duševním onemocněnímvýkuprekonstrukce - velká4500000nezapočítán výkup
kravínkravínvýkupdemolice a stavba nové budovy89000000
kravínpálenicevlastněnorekonstrukce - velká15600000
vepřínsklady nezemědělskévlastněnorekonstrukce - drobná2300000
vepřínveterinární zařízenívýkuprekonstrukce - velká4500000
vepříndrůbežárnavlastněnorekonstrukce - velká20000000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká6300000
vepřínvepřínvlastněnorekonstrukce - velká4000000
vepřínvýrobavýkupdemolice a stavba nové budovy22500000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká14000000
vepřínvepřínvlastněnorekonstrukce - velká4200000nezapočítána likvidace ekologické zátěže
kravínsklady zemědělskévlastněnodemolice a stavba nové budovy7700000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká2700000
kravínbydlenívlastněnodemolice a stavba nové budovy14000000
kravínsklady zemědělskévlastněnorekonstrukce - velká2900000
skladsklady zemědělskévlastněnorekonstrukce - drobná3500000
pivovarvolnočasové centrumvlastněnorekonstrukce - velká9900000
stájekravínvlastněnorekonstrukce - velká4000000
kravínrestauracevlastněnorekonstrukce - drobná3000000
vepřínvepřínvlastněnorekonstrukce - drobná3400000
kravínsběrný dvůrvlastněnorekonstrukce - velká6200000
vepřínvepřínvlastněnorekonstrukce - velká7500000
kravínbydlenívlastněnorekonstrukce - velká7500000
stájestájevlastněnorekonstrukce - drobná350000

Regionální projektování – semestrální práce ZS 2019/2020

Téma: Projekt rozvoje zemědělských brownfieldů (bývalých areálů JZD nebo jiných) ve vybrané vesnici

Ve vámi vybrané vesnici vytvořte přehled aktuálně využitých budov pro zemědělství včetně budov, které byly do roku 1989 zemědělsky využívány (v rámci JZD nebo státních statků), ale dnes už nejsou. Využijte leteckého snímku z www.mapy.cz, který zkopírujete do DOC/DOCX souboru, budovy očíslujte a ke každé uveďte její stávající a popřípadě minulé využití.

Vyberte nevyužitou a/nebo chátrající zemědělskou budovu a vypracujte pro ni projekt rozvoje. V projektu musíte uvést:

 • lokalizaci budovy
 • majitele pozemků a budov (podle údajů dostupných na cuzk.cz)
 • popis stávajícího stavu
 • výpis důležitých informací o možnostech využití areálu podle údajů územního plánu – především tedy způsob plánovaného využití a popis charakteru možnosti využití k územním plánům se dostanete zde: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
 • cíl regenerace = popis cílového stavu a budoucí uživatelé včetně přínosu pro obec
 • způsob regenerace = popis etap a na ně navázaných prací jak cíle dosáhnout (stručně, jde o rámce nikoliv projektovou dokumentaci)
 • finanční rámec = odhad nákladů a identifikace potenciálních zdrojů financování včetně dotačních titulů

Ve stejné vesnici proveďte řízený rozhovor se zemědělským podnikatelem nebo s manažerem zemědělského podniku vlastnící/najímající budovy v této vesnici. Formulář pro rozhovor je ke stažení zde.

Je nám jasné, že ne všichni máte takový kontakt, abyste mohli takovýto rozhovor provést, což se týká asi především prezenčního studia (v kombinovaném studiu je spousta lidí, kteří jsou sami v takovýchto podnicích zaměstnáni).

Ti, kteří nemají kontakt na zemědělské podnikatele, provedou ve stejné vesnici anketu spokojenosti obyvatel se stávajícím využitím areálu bývalého JZD/státního statku.

Výtisky formuláře ankety dostanete od svého vyučujícího na první přednášce/konzultaci, nebo lze anketu vyplňovat přímo do elektronického formuláře zde.

Pokud je v obci více areálů (často byl například kravín, vepřín nebo drůbežárna lokalizovány nikoliv na jedno místo, ale na různé konce vesnice), vyberte jeden konkrétní z nich, na který se dotazování bude vztahovat (přednost mají areály, které jsou chátrající/opuštěné, mají v současnosti nezemědělské využití, nebo byly kompletně zbourány a na jejich místech stojí nové budovy).

Ve vesnici provedete 6 takových rozhovorů ve struktuře žena 18-35 let, muž 18-35 let, žena 35-60 let, muž 35-60 let, žena nad 60 let, muž nad 60 let.

Termíny odevzdání

Přehled budov bude odevzdán na jnav@zf.jcu.cz do 8.11.2019

Projekty budeme společně v rámci PS konzultovat a tvořit na cvičeních (KS bude pracovat samostatně). Termín odevzdání pro PS je 11.12.2019 a pro KS 20.11.2019 (to je z důvodu rozvrhu konzultací a toho, že na poslední konzultaci Vám musím udělit zápočet).

Vyplněné formuláře rozhovoru se zemědělskými podnikateli nebo zástupci zemědělských podniků budou odevzdány v tištění podobě do 8.11.2019

Digitalizované odpovědi v anketě mezi obyvateli budou odevzdány přes GoogleForms do 8.11.2019

Výsledky

 • Anketa mezi obyvateli vesnic zde
 • Přehled využití areálů bývalých JZD zde
 • Dotazník pro zemědělce zde
 • Přehled projektů zde

Regionální management – semestrální práce ZS 2019/2020

Aktuální otázky rozvoje venkova: “Transformace podnikání v zemědělství na příkladu vybrané vesnice”

1. část semestrální práce

 • Ve Vámi zvolené vesnici (nejlépe odkud pocházíte nebo kde žije Vaše příbuzenstvo, popř. známí; může to být tedy z celého území ČR) identifikujte areál (popřípadě areály) bývalého JZD (Jednotné zemědělské družstvo) nebo státního statku.
 • Do dokumentu MS Word, který pojmenujete kódem kurzu a svým příjmením (např. REMAN_Navratil.docx), vložte aktuální letecký snímek areálu z www.mapy.cz, na něm označte číslem jednotlivé části areálu a sepište v bodech způsob využití těchto jednotlivých částí od roku 1989 do současnosti., včetně dnes již zbouraných nebo zcela přestavěných budov. Např. v okolí Tábora nebo Č.B. existují lokality, kde byl celý areál zbourán a vystavěno suburbánní bydlení – ty jsou asi nejzajímavější.
 • Pokud jde o areál v hranicích Jihočeského kraje, dohledejte, prosím, jeho evidenční číslo podle podkladů, které jsme připravili zde a uveďte jej v popisu areálu ve výše uvedeném souboru.
 • Na konec souboru uveďte přehled současných dalších podnikatelů v zemědělství v této vesnici s hlavními obory jejich zemědělského podnikání.

2. část semestrální práce

2. část semestrální práce se liší podle toho, jestli máte přístup k lidem, kteří podnikají v zemědělství (jako samostatně hospodařící zemědělci, majitelé nebo vedoucí představitelé zemědělských podniků) nebo ne. Pokud ano, tak prosíme, o splnění části 2A, pokud ne, tak prosíme o splnění části 2B.

2A – mám kontakt na zemědělce

Ve stejné vesnici, jako v části 1 proveďte řízený rozhovor se zemědělským podnikatelem nebo s manažerem zemědělského podniku vlastnící/najímající zemědělské budovy v této vesnici.

Formulář pro rozhovor je ke stažení zde.

2B – nemám kontakt na zemědělce

Ve stejné vesnici, jako v části 1 proveďte anketu spokojenosti obyvatel se stávajícím využitím areálu bývalého JZD.

Výtisky formuláře ankety dostanete od svého vyučujícího na první přednášce/konzultaci, nebo lze anketu vyplňovat přímo do elektronického formuláře zde.

Pokud je v obci více areálů (často byl například kravín, vepřín nebo drůbežárna lokalizovány nikoliv na jedno místo, ale na různé konce vesnice), vyberte jeden konkrétní z nich, na který se dotazování bude vztahovat (přednost mají areály, které jsou chátrající/opuštěné, mají v současnosti nezemědělské využití, nebo byly kompletně zbourány a na jejich místech stojí nové budovy nebo je místo nich pole/louka).

Areál, na který jste se ptali, musí být označen v přehledu zpracovaných areálů v 1. části semestrální práce.

Ve vesnici proveďte 6 rozhovorů ve struktuře žena 18-35 let, muž 18-35 let, žena 35-60 let, muž 35-60 let, žena nad 60 let, muž nad 60 let.

Odevzdání

 • MS Word soubor s popisem částí areálů (1. část semestrální práce) odevzdá PS i KS v elektronické podobě mejlem na adresu jnav@zf.jcu.cz do soboty 9.11.2019
 • Vyplněné tištěné dotazníky z části 2A odevzdáte do soboty 9.11.2019 na přednáškám a konzultacích.
 • Vyplněné dotazníky z části 2B povinně digitalizujete (pokud je budete rovnou vyplňovat v digitální podobě) zde (úkol 2B), a to nejpozději do soboty 9.11.2019

Výsledky

Pracovní výsledky ankety mezi obyvateli vesnic zde.

Přehled využití areálů bývalých JZD zde

Dotazník pro zemědělce zde

Zákon o krajích

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)

Materiály

. . . například zde
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-krajich-krajske-zrizeni/

Vybrané otázky a odpovědi

 • Kraj je samostatně spravován . . . zastupitelstvem kraje
 • Obecně závaznou vyhláškou kraje vydává zastupitelstvo kraje v mezích . . . samostatné působnosti
 • Na základě a v mezích zákona vydává právní předpisy v přenesené působnosti kraje, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn . . . rada kraje
 • Počet členů zastupitelstva kraje se podle zákona odvíjí od . . . počtu obyvatel kraje
 • Kraj navenek zastupuje . . . hejtman
 • V čele krajského úřadu stojí . . . ředitel

Zákon o obcích

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Materiál

. . . například zde
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-obcich-obecni-zrizeni/

Vybrané otázky a odpovědi

 • Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce po vyjádření vlády stanoví . . . předseda Poslanecké sněmovny
 • Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti . . . obecně závaznou vyhláškou
 • Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna . . . nařízení obce
 • Občanem obce je fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu a . . . je občanem České republiky
 • Obec navenek zastupuje . . . starosta
 • V čele obecního úřadu stojí . . . starosta
 • Zastupitelstvo obce zřizuje vždy výbory . . . finanční a kontrolní
 • Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí . . . Ministerstvo vnitra

Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Prezentace

VSRR5_zakon_o_regionalnim_rozvoji

Vybrané otázky a odpovědi

 • Zákon, který upravuje podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji a s tím související působnost ústředních správních úřadů, krajů a obcí je . . . Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • Oblasti podpory regionálního rozvoje na úrovni České republiky podrobněji vymezuje? Strategie regionálního rozvoje České republiky