Globální krize ohrožující rozvoj mezinárodního cestování

C předchozích kapitolách jsme se dívali především na tématiku rozvoje mezinárodního cestování a aspektů, které by měly formovat jeho budoucnost především z pohledu ochrany zdrojů jeho rozvoje. Řešili jsme tématiku environmentu, kultury a rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu. Na tomto místě se podíváme hlouběji do tématiky prostředí, ve kterém se mezinárodní cestovní ruch bude vyvíjet v nejbližší a střednědobé budoucnosti.

Materiály ke studiu

Videoprezentace