Statistika

Motto: “S čísly se dá dělat, co kdo chce.”
Ned Land in J. Verne (1976): Dvacet tisíc mil pod mořem. Albatros, Praha, s. 28.

Klipart (c) xkcd.com / CC BY-NC 2.5

Vstupní info

  • Vyhodnocování kvantitativních dat souvisí s filozofiemi pozitivismu a kritického racionalismu a vychází z předpokladu možnosti pozitivního poznání objektivně existujícího. Statistika tak není ničím jiným než otázkou víry. Doma jsou tyto metody v mechanice (a skrze ni v přírodních vědách), teprve později byly zcela chybně aplikovány na vědy o člověku. Nesmíme ale zapomínat na to, že naším posláním jako lidských bytostí však není probouzení Síly (žádná světlá strana Síly ve skutečnosti neexistuje, je jen ta temná), ale hledání Dobra (= pravdy).
  • Tento web nemá oficiální charakter a nebyl podpořen finančně ani jinak z jakéhokoliv zdroje.
  • V této části webu worldofplants.net naleznete pouze tradiční postupy vyhodnocování dat kvantitativního charakteru a četností výskytu, které jsou určeny pro “obecné” použití – tedy data obecného (= jakéhokoliv) charakteru, splňující jen požadavky na tu kterou metodu zpracování (je jedno, jestli jste dělali dotazník v obchodě, trápili jste suchem vodní kytky nebo počítali chlupy octomilkám v podpaždí).
  • Je normální, že všechny “základní” věci nevyřešíte v jednom software a budete nuceni použít větší množství software (zvláště, když nemáte peníze na komerční produkty nebo schopnosti programovat složitější struktury v sofistikovaných free softwarech) – tady si představíme pouze dva, ale dali jsme Vám odkazy na další, které jsou pro řešení daného tématu “vhodnější” (postupně se tu objevují návody i na ně).
  • Musíte se smířit s tím, že zde rozhodně nenaleznete jasnou odpověď na otázku, “Jakou metodu mám použít?” – základem je Vaše zkušenost s tématem, systém sběru dat a charakter získaných dat.
  • Ne, žádné prezentace tady nikdy nebudou (tento materiál, původně určený pro bakalářky a diplomantky, má dnes už v podstatě charakter samonosné učebnice – jen v rozšiřujícím kurzu se bez obrázků z povinné literatury neobejdete).
  • Stránky jsou v kontinuální výstavbě a jsou (since 2009) neustále přesunovány a nepravidelně upravovány, doplňovány a opakovaně opravovány 🙂
  • Texty uvedené touto barvou nejsou předmětem výuky. Obvykle jde o využitelné statistiky pro Vaše BP a DP, kterým se nemůžeme věnovat na kurzech, nebo se jim věnujeme, ale nejsou předmětem zkoušky (kromě toho uvádíme celé pasáže, které nejsou ke zkoušce pomocí dvou hvězdiček **.
  • V učebnici jsou především návody na R a MS Excel v základním kurzu a Statistica v navazujícím kurzu (v plánu je i v něm přejít časem na R, dá-li Bůh, tak od roku 2020/2021). Kromě nich nabízíme stručné návody na práci v dalších software (je to nárazově doplňováno – aktuálně jsou k dispozici Turboveg, LIMDEP, B-VegAna, CANOCO).

Informace k základnímu kurzu, který zahrnuje představení základů práce s daty, testování hypotéz včetně základních jedno-, dvou- a vícevýběrových parametrických i neparametrických testů, korelací a lineární regrese, naleznete v části Základní kurz.

Informace k rozšiřujícímu kurzu, který zahrnuje složitější modely ANOVA, regresí a mnohorozměrné metody,  naleznete v části Rozšiřující kurz.

Data pro práci jsou ke stažení zde.

Konkrétní metody jsou pak obvykle řešeny posty s tagem “statistika”.