Turboveg

Tato stránka obsahuje informace pro práci v systému pro zadávání fytocenologických snímků.

Instalace programu

Postupujte přesně podle návodu zaslaného v e-mailu z MU.
Tedy:

 1. Stáhněte si vlastní program ze stránek MU (odkaz a hesla máte v návodu v bodu 1). Pokud Vám to nefunguje, tak si soubory stáhněte ze školního počítače – se školní IP to půjde na 100%.
 2. Stáhněte si aktualizační soubor z adresy v návodu v bodu 2.
 3. Stáhněte si aktuální verzi druhových seznamů popup.zip ze stránek MU uvedeném v bodu 3.
 4. Nainstalujte program a pak nainstalujte aktualizace. Pokud používáte AVAST, tak to může nějakou dobu trvat.
 5. Rozbalte popup.zip do adresáře TURBOWIN (nebo jiného, podle toho, jak jste si adresář s programem uložili).

Založení databáze

Svá terénní druhová data ukládáte do databáze. Na jednu DP nebo BP si udělejte jednu databázi, ať je s tím v budoucnu rozumnější práce. Pokud budete Turboveg používat i na jiné účely než je BP nebo DP, tak si pro ně založte vlastní jiné databáze.

Návod na vytvoření databáze je na externím odkazu na s. 5 dole a pokračování je na s. 6. Tady je video s ukázkou založení databáze.

Zadávání snímků

 • Zadávání hlavičkových dat – úvod, form 1: video
 • Zadávání hlavičkových dat – form 2: video
 • Zadání druhu – úvod a první druh: video
 • Zadání druhu – doplnění všech druhů ve snímku: video
 • Zadávání hlavičkových dat nového snímku – použití hlavičky z předchozího snímku: video
 • Opakování zadávání druhů na druhém příkladě: video

Na videích by mělo být vše, co potřebujete umět. Jinak program toho umí samozřejmě více – pokud budete něco dalšího potřebovat, tak postupujte podle manuálu.

Jak opravit už zadaný snímek

 • Opravy ve hlavičkových datech: video
 • Opravy chyb v druzích: video

Operace s hotovými databázemi

 • Export snímků do XLS: video
 • Zálohování souborů databáze pro přenos celé databáze: video (tento ZIP mi posíláte ke kontrole databáze)