Svět rostlin

aktualizováno 16.9.2023

. . . aneb, co všechno jste chtěli vědět o rostlinách, ale báli jste se zeptat . . .

Botanika je zajímavým pohledem na život kolem nás. Abychom tento pohled umožnili všem, připravili jsme různé audiovizuální materiály, které můžete libovolně kombinovat. Naleznete zde prezentace jednotlivých botanických a pěstitelských témat, videa z našich přednášek i terénu, videoprezentace stovek druhů rostlin nebo příklady praktické práce s rostlinným materiálem. V jednotlivých částech se snažíme neustále doplňovat informace a dodávat další multimediální materiály uploadované na YouTube.

Nelumbo nucifera

Jak rostliny vznikly, vyvíjely se a daly vzniknout své dnešní diverzitě? Jaké rostliny na Zemi existují? Jak vypadají z venku i zevnitř?


Jaké možnosti máme k poznávání druhů rostlin?


Rozšíření rostlin na Zemi


Pěstování rostlin


Xerofyty (sukulenty)


Masožravé rostliny


Orchideje


Další zájmové rostliny


Okrasné rostliny


Užitkové rostliny


Poděkování


Využití ve výuce
 • flipped classroom jsou podklady pro tuto metodu výuky, která byla připravena v rámci projektu ZF
 • cvičení mají distanční a prezenční podobu
 • distanční cvičení mají podobu otázek k videím a samostatné praktické činnosti studentek a studentů
 • prezenční cvičení jsou nahrána k příslušným kapitolám a nebo se na ně můžete podívat na playlistu Botanika – cvičení, odehrávají se v praktiku botaniky, kolem školy a jejich součástí je pro Speciální botaniku terénní cvičení
 • konzultace kombinovaného studia lze taktéž shlédnout v playlistu
 • u každé kapitoly jsou dále uvedeny všechny zkušební otázky písemné části zkoušky, a to včetně správných odpovědí
 • zkušebních otázek u krytosemenných rostlin je relativně málo, protože se snažíme nedávat do otázek rostliny, které jsou v seznamu k zápočtu – viz web příslušného předmětu
 • v otázkách jsou modře označeny otázky, které jsou jen pro Speciální botaniku!!!
 • pokud naleznete kdekoliv jinde na webu informace uvedené v této učebnici, pak se vždy jedná o plagiáty a tedy stránky potenciálně nebezpečné – vždy se taktéž jedná o údaje z neplatných verzí učebnice a je tedy nedobré se z těchto materiálů připravovat na zkoušku
 • pokud nechcete vstupovat do kapitol učebnice, tak jsme připravili i jednotlivé playlisty:
 • Zemědělská botanika – jde o playlist nahrávek přednášek
 • Speciální botanika – jde o playlist nahrávek přednášek
 • pro zájemce z řad Speciální botaniky je pak připraveno několik dalších videí, na než naleznete odkazy zde a sestavili jsme i stránku s přehledem všech aktuálně nahraných videoprezentací rostlinných druhů

Licence Creative Commons
Multimediální kniha “Rostliny a jejich pěstování”, jejíž autory jsou JN, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. POZOR!!!!! Některé učebnice podléhají jiným licencím, které jsou vždy zřetelně uvedeny.