Rostliny a jejich pěstování

ver. 230412

Botanika je zajímavým pohledem na život kolem nás. Abychom tento pohled umožnili všem, připravili jsme různé audiovizuální materiály, které můžete libovolně kombinovat. Naleznete zde prezentace jednotlivých botanických a pěstitelských témat, videa z našich přednášek i terénu, videoprezentace stovek druhů rostlin nebo příklady praktické práce s rostlinným materiálem. V jednotlivých částech se snažíme neustále doplňovat informace a dodávat další multimediální materiály uploadované na YouTube.

Nelumbo nucifera

Jak rostliny vznikly, vyvíjely se a daly vzniknout své dnešní diverzitě? Jaké rostliny na Zemi existují? Jak vypadají z venku i zevnitř?


Jaké možnosti máme k poznávání druhů rostlin?


Rozšíření rostlin na Zemi


Pěstování rostlin


Xerofyty (sukulenty)


Masožravé rostliny


Orchideje


Další zájmové rostliny


Okrasné rostliny


Užitkové rostliny


Poděkování


Využití ve výuce
 • flipped classroom jsou podklady pro tuto metodu výuky, která byla připravena v rámci projektu ZF
 • cvičení mají distanční a prezenční podobu
 • distanční cvičení mají podobu otázek k videím a samostatné praktické činnosti studentek a studentů
 • prezenční cvičení jsou nahrána k příslušným kapitolám a nebo se na ně můžete podívat na playlistu Botanika – cvičení, odehrávají se v praktiku botaniky, kolem školy a jejich součástí je pro Speciální botaniku terénní cvičení
 • konzultace kombinovaného studia lze taktéž shlédnout v playlistu
 • u každé kapitoly jsou dále uvedeny všechny zkušební otázky písemné části zkoušky, a to včetně správných odpovědí
 • zkušebních otázek u krytosemenných rostlin je relativně málo, protože se snažíme nedávat do otázek rostliny, které jsou v seznamu k zápočtu – viz web příslušného předmětu
 • v otázkách jsou modře označeny otázky, které jsou jen pro Speciální botaniku!!!
 • pokud naleznete kdekoliv jinde na webu informace uvedené v této učebnici, pak se vždy jedná o plagiáty a tedy stránky potenciálně nebezpečné – vždy se taktéž jedná o údaje z neplatných verzí učebnice a je tedy nedobré se z těchto materiálů připravovat na zkoušku
 • pokud nechcete vstupovat do kapitol učebnice, tak jsme připravili i jednotlivé playlisty:
 • Zemědělská botanika – jde o playlist nahrávek přednášek
 • Speciální botanika – jde o playlist nahrávek přednášek
 • pro zájemce z řad Speciální botaniky je pak připraveno několik dalších videí, na než naleznete odkazy zde a sestavili jsme i stránku s přehledem všech aktuálně nahraných videoprezentací rostlinných druhů

Licence Creative Commons
Multimediální kniha “Rostliny a jejich pěstování”, jejíž autory jsou JN, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. POZOR!!!!! Některé učebnice podléhají jiným licencím, které jsou vždy zřetelně uvedeny.