Botanika – učebnice

Licence Creative Commons
Speciální a zemědělská botanika, jejíž autory jsou JN, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. POZOR!!!!! Některé části učebnice podléhají jiným licencím, které jsou vždy zřetelně uvedeny.

Vítejte v učebnici Speciální a zemědělská botanika

 • vznik této učebnice nebyl podpořen žádným projektem (nahrávky prezentací přednášek a cvičení a části označené jako “Konzultace” vznikly za přispění projektu ZF JU v Č.B.)
 • fotografie (c) Wold of Plants; naše rostliny pocházejí z volných prostranství ČR, nepůvodní rostliny pocházejí z naší sbírky, veřejných prostranství, zámeckých parků a botanických zahrad, rostliny tropů pocházejí z botanických zahrad – děkujeme jim za umožnění fotografování a Vám všem vřele doporučujeme jejich návštěvu:
 • strany a texty v kapitolách označené hvězdičkou (*) jsou jen pro Speciální botaniku a Zemědělské botaniky se netýkají!!!!!!!
 • strany a texty v kapitolách s dvěma hvězdičkami (**) jsou jen pro zájemce
 • stránky podbarvené světle žlutozeleně jsou stránky pro cvičení
 • pro všechny kapitoly byly nahrány přednášky pro Zemědělskou i Speciální botaniku; symbol stupně (°) označuje přednášky, při jejichž nahrávání zkolaboval počítač a bylo nutné některé stránky dohrát nebo nakombinovat z jiných přednášek (proto na sebe nemusí v těchto případech texty ideálně navazovat)
 • konzultace jsou podkladem pro metodu výuky flipped classroom na přednáškách – kromě tohoto materiálu je v nich využíváno kladogramů uvedených na tomto webu
 • cvičení jsou nahrána k příslušným kapitolám
 • u každé kapitoly jsou dále uvedeny všechny zkušební otázky písemné části zkoušky, a to včetně správných odpovědí
 • zkušebních otázek u krytosemenných rostlin je relativně málo, protože se snažíme nedávat do otázek rostliny, které jsou v seznamu k zápočtu – viz web příslušného předmětu
 • v otázkách jsou modře označeny otázky, které jsou jen pro Speciální botaniku!!!
 • pokud naleznete kdekoliv jinde na webu informace uvedené v této učebnici, pak se vždy jedná o plagiáty a tedy stránky potenciálně nebezpečné – vždy se taktéž jedná o údaje z neplatných verzí učebnice a je tedy nedobré se z těchto materiálů připravovat na zkoušku
 • poslední změna obsahu učebnice 24.03.2020

Část A: Rostliny mimo Plantae a houby s. lat.

Část B: Plantae

Část C: Vegetace