Poznáváme kostřavy (Festuca)

Odlišit jednotlivé druhy našich kostřav (Festuca) je věc komplikovaná, která vyžaduje cvik. Nicméně je dobré si pamatovat, že všechny kostřavy, které u nás rostou, lze rozdělit do tří hlavních morfologických skupin (tři zástupci jsou v kmenovém seznamu a jejich poznání v terénu Vám umožní poznat zbytek běžně se vyskytujících druhů). Níže jsme se pokusili představit tyto skupiny a a popsat jak jejich zástupce “rychle” v terénu odlišit. V mentální mapě taktéž naleznete odkazy na videa k jednotlivým druhům (další jsou průběžně doplňována).