Akvarijní rostliny

Samostatnou kapitolou je pěstování akvarijních rostlin. Mezi vybrané skupiny zájmových rostlin jsme je zařadili záměrně, protože tyto rostliny hrají důležitou roli v chovu akvarijních ryb a většina typů akvárií se bez rostlin neobejde. Zde jsem uvedli pouze nejdůležitější aspekty jejich pěstování, pokud má někdo z Vás o jejich pěstování zájem, pak může navštívit samostatný kurz Pěstování akvarijních rostlin.

Materiály ke studiu

Typy vodních rostlin

PZR10a

Videoprezentace

bude zde


Pěstování a rozmnožování akvarijních rostlin

PZR10b

Videoprezentace

bude zde


Přehled akvarijních rostlin 1 (výtrusné rostliny)

Akvarijni-rostliny_prehled-druhu_1

Přehled akvarijních rostlin 2 (bazální krytosemenné a jednoděložné rostliny)

Akvarijni-rostliny_prehled-druhu_2

Přehled akvarijních rostlin 3 (dvouděložné rostliny)

Akvarijni-rostliny_prehled-druhu_3

Pěstování pelargonií

Pelargonie (muškáty) patří k nejoblíbenějším balkónovkám vůbec. Na druhou stranu botanické druhy pocházející především z polopouštních biotopů J Afriky mají většinou sukulentní charakter a doplňují sbírky xerofytů všech botanických zahrad a jsou také předmětem zájmového pěstování. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme pelargonie nezmiňovali v kapitole věnované sukulentům, ale připravili jsme pro ně samostatnou kapitolu.

Materiály ke studiu

Pěstování a rozmnožování pelargonií

PZR9c_pelargonie

Videoprezentace

bude zde


Přehled druhů pelargonií

PZR9d_pelargonie

Videoprezentace

bude zde

Pěstování citrusů

Citrusy jsou první z “dalších vybraných” skupin zájmových rostlin. Primárně jde o komerční plodiny subtropů, nicméně v našich podmínkách se dají pěstovat prozatím pouze jen jako hobby rostliny, byť sklizně z nich mohou být veliké.

Materiály ke studiu

Pěstování a rozmnožování citrusů

PZR9a_citrusy

Videoprezentace

bude zde


Přehled vybraných druhů citrusů pro zájmové pěstování

PZR9b_citrusy

Videoprezentace

bude zde

Pěstování bromélií a tilandsií

Bromélie a v jejich rámci především tilandsie patří k diverzifikované skupině rostlin, které se v areálu svého rozšíření (především (sub)tropická Amerika) adaptovaly na různé podmínky stanovišť. Tato variabilita možnost jejich pěstování mimo oblast jejich původního rozšíření z broméliovitých rostlin učinily objekt zájmového pěstování – někteří zástupci dokonce patří k nejodolnějším pokojovým rostlinám.

Materiály ke studiu

Bromélie a tilandsie

PZR8a

Videoprezentace

bude zde


Pěstování a rozmnožování bromélií a tilandsií

PZR8b

Videoprezentace

bude zde


Přehled pěstování druhů bromélií

Bromelie_prehled_druhu_2021_web

Přehled pěstování druhů tilandsií

tilandsie_prehled_druhu_2021_web

Pěstování masožravých rostlin

Masožravé rostliny patří po orchidejích a xerofytech třetí nejčastěji pěstovanou skupinou zájmových rostlin (jejich ale méně než bromélií a tilandsií). Masožravých rostlin je cca 600 a pocházejí z různých vývojových linií rostlin. V tomto kurzu se podíváme na problematiku jejich pěstování, na přehled všech významných zástupců bychom se podívali v kurzu CITES rostlin, protože několik skupiny patří mezi CITES rostliny (rody Sarracenia, Nepenthes a Dionaea).

Materiály ke studiu

Pěstování masožravých rostlin

PZR7a

Videoprezentace

bude zde

Xerofyty

Druhou největší skupinou zájmových rostlin jsou xerofyty. Ty nejsou pouze zájmovými rostlinami, aby využít je můžete třeba v teráriích. Nejprve si ukážeme skupiny xerofytů a pak bychom se podívali na jejich pěstování a rozmnožování.

Materiály ke studiu

Typy xerofytů

PZR6a

Videoprezentace 1

bude zde


Pěstování xerofytů

PZR6b

Videoprezentace 2

bude zde

Orchideje

Druhově nejpočetnější skupinou zájmových rostlin jsou orchideje, tedy zástupci z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Žijí na všech kontinentech (kromě Antarktidy) a ve všech biotopech (kromě nejsušších oblastí). Nároky jednotlivých skupin jsou tak rozdílné a my bychom se podívali nejprve na představení této komplikované skupiny rostlin a následně bychom si ukázali, jak je pěstovat a rozmnožovat.

Materiály ke studiu

Orchideaceae

PZR5a

Videoprezentace 1

bude zde


Pěstování a rozmnožování orchidejí

PZR5b

Videoprezentace 2

bude zde

Pěstování rostlin – choroby a škůdci

Pěstování rostlin je vždy spojeno s péčí o rostliny a ošetřování proti chorobám a škůdcům. Jelikož zájmové rostliny musíme často pěstovat ve velmi odlišných podmínkách, než mají ve své domovině, choroby i škůdci jsou velkým problémem.

Materiály ke studiu

Choroby a škůdci zájmových rostlin

PZR4_web

Videoprezentace

bude zde

Pěstování rostlin – pěstování a rozmnožování rostlin

Nyní se společně podívám na to nejdůležitější – jak zájmové rostliny tedy pěstovat a jakými způsoby je můžeme rozmnožovat. V této kapitole se budeme problematice věnovat obecně, ve speciální části přednášky si pak tyto informace rozšíříme o pěstování a rozmnožování jednotlivých skupin zájmových rostlin.

Materiály ke studiu

Pěstování zájmových rostlin

PZR3a

Videoprezentace 1

bude zde


Rozmnožování zájmových rostlin

PZR3b

Videoprezentace 2

bude zde

Pěstování rostlin – výživa a růst rostlin

Rostliny nesou svůj název od toho, že rostou . . . na rozdíl od živočichů, kteří jsou „živí“ 🙂 Pěstuji-li rostlinu, pak se jí snažím umožnit takové podmínky v nichž poroste. Čili bychom si dovolili začít přehledem informací, co to znamená, že rostlina roste. Pak bychom se podívali na transport látek v rostlinném těle a nakonec na fotosyntézu a dýchání.

Materiály ke studiu

Růst rostlin

PZR2a

Videoprezentace 1

bude zde


Voda a minerální látky

PZR2b

Videoprezentace 2

bude zde


Fotosyntéza a dýchání

PZR2c

Videoprezentace 3

bude zde