Videa rostlin – skupiny

ver. 201231

Na následujících videích jsme se pokusili neumělecky ztvárnit přehled vlastností základních skupin suchozemských rostlin. Vše je točeno “na jednu dobrou” v mezičasech jiných činností, přeřeky nebyly opravovány, tak to berte s rezervou 🙂 Playlist všech níže uvedených videí je zde.

Tento materiál vznikl v rámci projektu řešeného na ZF JU v letech 2019 a 2020.

Mechorosty


Plavuně


Kapraďorosty


Semenné rostliny


Nahosemenné rostliny


Krytosemenné rostliny


Jednoděložné rostliny


Dvouděložné rostliny

Asi nemá smysl něco takto nahrávat, bo těch rostlin je strašně moc a v mnoha různých formách, pokud by Vás to zajímalo, tak asi lepší bude se podívat na příslušné kapitoly v naší učebnici.

Botanika – cvičení v terénu

ver. 210101

Na tomto postu najdete přehled druhů ze cvičení v terénu. Je to ve 14 zastaveních jak to měl i Ježíš Kristus – je to holt břímě, které musíme nést všichni.

Tento materiál vznikl s podporou projektu JU ZF v letech 2019 a 2020.

Trasa cvičení

“Cvičení (a jeho trasa) začíná a končí na autobusové zastávce MHD Vidov, náves (přímá linka č. 10 ze zastávky Nádraží). Zahájení terénního cvičení je v 7:50 a ukončení v 15:50, pokud vedoucí nerozhodne jinak. V první části je zaměřena na ruderální stanoviště venkovských ploch – především se jedná o trávníky a nekosené plochy. Pak se vydáme směrem k jihu po silnici a za vodotečí odbočíme doleva, naším cílem budou lesy s bohatým stromovým patrem i podrostem typově mezi jasano-olšovými luhy a dubohabřinami. Na ostrožně na levém břehu se podíváme i na fragmenty bučiny a hospodářskou smrčinu. Naše cesta se bude po návratu k vodoteči ubírat proti jejímu toku (generelně na východ) s řadou ruderálních a mezických druhů. V polovině cesty mezi Vidovem a Nedabyle opustíme údolí a vystoupáme na hospodářské louky na levém a následně pravém břehu vodoteče. Přejdeme železnici, otočíme se na západ a podíváme se na jižní svah kopce mezi Vidovem a Nedabyle – remízek s typickou flórou. Před železničním přejezdem ve Vidově ještě odbočíme doprava a vystoupáme prudkým jižním svahem s četnými teplomilnými druhy fragmentem teplomilné doubravy na temeno, kde se nachází pole (podle agrotechnických opatření se podíváme nebo nepodíváme na plevele). Opět sestoupáme dolů a Vidovem se budeme se vracet na zastávku Vidov, náves, kde cvičení v terénu skončí. Celková délka trasy je cca 4,5 km.”Zastavení

Mapu naleznete zde.

U jednotlivých zastavení jsou vždy uvedeny nové druhy, které se na předchozích zastaveních neobjevily. Nejde tedy o seznamy na místě zaznamenaných druhů, ale o přírůstky nových druhů dříve na exkurzi neidentifikovaných. Lesní biotopy jsou uváděny jako celek.

1. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Achillea millefolium agg.okruh řebříčku obecnéhoAste
Alliaria petiolatačesnáček lékařskýBras
Arenaria serpyllifoliapísečnice douškolistáCary
Artemisia vulgarispelyněk černobýlAste
Bellis perennissedmikráska obecná (chudobka)Aste
Campanula rapunculoideszvonek řepkovitýCamp
Capsella bursa-pastoriskokoška pastuší tobolkaBras
Carduus acanthoidesbodlák obecnýAste
Carex hirtaostřice srstnatáCype
Carex leporinaostřice zaječíCype
Cerastium holosteoidesrožec obecnýCary
Cirsium vulgarepcháč obecnýAste
Convolvulus arvensissvlačec rolníConv
Conyza canadensisturanka kanadská, turan kanadskýAste
Crepis biennisškarda dvouletáAste
Dactylis glomeratasrha laločnatá, srha říznačkaPoac
Erigeron annuusturan ročníAste
Festuca ovinakostřava ovčíPoac
Fumaria officinaliszemědým lékařskýPapa
Galium mollugo agg.okruh svízele povázkyRubi
Geranium pusillumkakost maličkýGera
Geum urbanumkuklík městskýRosa
Glechoma hederaceapopenec obecnýLami
Hypericum perforatumtřezalka tečkovanáHype
Hypochaeris radicataprasetník kořenatýAste
Chelidonium majusvlaštovičník většíPapa
Chenopodium hybridummerlík zvrhlýAmara
Knautia arvensischrastavec rolníDips
Lactuca serriolalocika kompasováAste
Lapsana communiskapustka obecnáAste
Leontodon hispidusmáchelka srstnatáAste
Leucanthemum vulgarekopretina bíláAste
Lolium perennejílek vytrvalýPoac
Lotus corniculatusštírovník růžkatýFaba
Luzula campestrisbika ladníJuncac
Malva neglectasléz přehlíženýMalv
Medicago lupulinatolice dětelováFaba
Pimpinella saxifragabedrník obecnýApia
Plantago lanceolatajitrocel kopinatýPlan
Plantago majorjitrocel většíPlan
Poa annualipnice ročníPoac
Poa pratensislipnice lučníPoac
Prunella vulgarisčernohlávek obecnýLami
Ranunculus acrispryskyřník prudkýRanu
Ranunculus repenspryskyřník plazivýRanu
Rosa sp.růžeRosa
Rubus sp.ostružiníkRosa
Rumex obtusifoliusšťovík tupolistýPolgn
Sambucus nigrabez černýAdox
Scorzoneroides autumnalismáchelka podzimní, podzimka obecnáAste
Senecio vulgarisstarček obecnýAste
Sonchus oleraceusmléč zelinnýAste
Stellaria media agg.okruh ptačince žabinceCary
Taraxacum sect. Taraxacumpampelišky smetánkyAste
Trifolium dubiumjetel pochybnýFaba
Trifolium pratensejetel lučníFaba
Trifolium repensjetel plazivýFaba
Urtica dioicakopřiva dvoudomáUrti
Verbascum thapsusdivizna malokvětáScro
Veronica arvensisrozrazil rolníPlan
Veronica chamaedrysrozrazil rezekvítekPlan
Veronica persicarozrazil perskýPlan

2. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Alopecurus pratensispsárka lučníPoac
Barbarea vulgarisbarborka obecnáBras
Centaurea jaceachrpa lučníAste
Descurainia sophiaúhorník mnohodílnýBras
Erodium cicutariumpumpava obecná, pumpava rozpukováGera
Geranium dissectumkakost dlanitosečnýGera
Humulus lupuluschmel otáčivýCannab
Matricaria chamomillaheřmánek pravýAste
Rumex crispusšťovík kadeřavýPolgn
Symphytum officinalekostival lékařskýBora
Thlaspi arvensepenízek rolníBras
Tripleurospermum inodorumheřmánkovec nevonnýAste
Viola arvensisviolka rolníViol

3. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Aegopodium podagrariabršlice kozí nohaApia
Alchemilla vulgariskontryhel ostrolaločnýRosa
Anthriscus sylvestriskerblík lesníApia
Arabidopsis thalianahuseníček rolníBras
Arctium lappalopuch většíAste
Arrhenatherum elatiusovsík vyvýšenýPoac
Ballota nigraměrnice černáLami
Bergenia crassifoliabergenie tučnolistá Saxi
Bromus hordeaceussveřep měkkýPoac
Campanula patulazvonek rozkladitý Camp
Campanula rotundifoliazvonek okrouhlolistýCamp
Cirsium arvensepcháč osetAste
Fallopia convolvulusopletka obecnáPolgn
Fragaria vescajahodník obecnýRosa
Heracleum sphondyliumbolševník obecnýApia
Chaerophyllum aromaticumkrabilice zápašnáApia
Lamium albumhluchavka bíláLami
Polygonum arenastrumtruskavec obecný, rdesno obecnéPolgn
Potentilla reptansmochna plaziváRosa

4. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Allium ursinumčesnek medvědíAmary
Elymus repenspýr plazivý Poac
Euphorbia helioscopiapryšec kolovratecEuph
Festuca pratensiskostřava lučníPoac
Galeobdolon montanumpitulník horskýLami
Galium aparinesvízel přítula Rubi
Impatiens parvifloranetýkavka malokvětáBals
Myosotis arvensispomněnka rolníBora

5. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Epilobium hirsutumvrbovka chlupatáOnag
Ficaria vernaorsej jarníRanu
Lamium maculatumhluchavka skvrnitáLami
Potentilla anserinamochna husíRosa
Scrophularia nodosakrtičník hlíznatýScro
Veronica hederifoliarozrazil břečťanolistýPlan
Vicia craccavikev ptačíFaba

6. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Cardamine amarařeřišnice hořkáBras
Geranium robertianumkakost smrdutýGera
Phalaris arundinaceachrastice rákosovitáPoac
Poa trivialislipnice obecnáPoac
Stellaria holosteaptačinec velkokvětýCary
Veronica anagallis-aquaticarozrazil drchničkovitý Plan

7. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Acer platanoidesjavor mléč, mléčSapi
Acer pseudoplatanusjavor klen, klenSapi
Carpinus betulushabr obecnýBetu
Cornus sanguineasvída krvaváCorn
Corylus avellanalíska obecnáBetu
Euonymus europaeusbrslen evropskýCela
Chaerophyllum aureumkrabilice zlatoplodáApia
Chaerophyllum bulbosumkrabilice hlíznatáApia
Juncus effusussítina rozkladitáJuncac
Malus domesticajabloň domácíRosa
Prunus aviumtřešeň ptačí, třešeňRosa
Prunus domesticaslivoň švestka, švestkaRosa
Prunus padusstřemcha obecnáRosa
Quercus roburdub letní (křemelák)Faga
Salix euxinavrba křehkáSali
Salix triandravrba trojmužnáSali

8. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Daucus carotamrkev obecnáApia
Equisetum arvensepřeslička rolníEqui
Holcus lanatusmedyněk vlnatýPoac
Lathyrus pratensishrachor lučníFaba
Matricaria discoideaheřmánek terčovitýAste
Myosotis sylvaticapomněnka lesníBora
Rorippa austriacarukev rakouskáBras
Rumex acetosašťovík kyselýPolgn
Veronica serpyllifoliarozrazil douškolistýPlan
Vicia sativavikev setáFaba
Vicia sepiumvikev plotníFaba

9. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Ajuga reptanszběhovec plazivýLami
Cerastium arvenserožec rolníCary
Cerastium glomeratumrožec klubkatýCary
Lysimachia nummulariavrbina penízkováPrim

Následují další vybraná místa, která jsou uvedena s druhovými seznamy

10. Zastavení: “dubohabřina”/luh

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Anemone nemorosa
Caltha palustris
Cardamine amara
Carex brizoides
Carpinus betulus
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Deschampsia cespitosa
Dryopteris carthusiana
Equisetum sylvaticum
Euonymus europaeus
Filipendula ulmaria
Galeobdolon luteum
Galeobdolon montanum
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Chrysosplenium alternifolium
Impatiens noli-tangere
Lamium maculatum
Lysimachia nummularia
Mercurialis perennis
Mycelis muralis
Myosoton aquaticum
Oxalis acetosella
Picea abies
Poa annua
Poa nemoralis
Prunus padus
Ficaria verna
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus repens
Ribes uva-crispa
Rubus idaeus
Rumex obtusifolius
Sambucus nigra
Senecio ovatus
Sorbus aucuparia
Stellaria holostea
Stellaria nemorum 
Symphytum tuberosum agg.
Taraxacum sect. Ruderalia
Ulmus laevis
Viola riviniana

11. Zastavení: bučina

Abies alba
Actaea spicata
Avenella flexuosa
Betula pendula
Calamagrostis arundinacea
Campanula persicifolia
Carex digitata
Carpinus betulus
Convallaria majalis
Corylus avellana
Epilobium ciliatum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis
Fagus sylvatica
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galeobdolon luteum agg.
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hedera helix
Hieracium murorum
Larix decidua
Lathyrus vernus
Luzula luzuloides
Luzula pilosa
Lychnis viscaria
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Mercurialis perennis
Milium effusum
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Oxalis acetosella
Picea abies
Pinus sylvestris
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Polytrichum formosum
Prenanthes purpurea
Ranunculus lanuginosus
Ribes rubrum agg.
Rosa species
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Senecio ovatus
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Viola reichenbachiana

12. Zastavení: údolí potoka

Aconitum lycoctonum
Aruncus species
Athyrium filix-femina
Campanula rapunculoides
Cardamine amara
Daphne mezereum
Dicranum scoparium
Dryopteris dilatata
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hylocomium splendens
Impatiens noli-tangere
Juncus articulatus
Luzula pilosa
Mnium hornum
Myosotis palustris agg.
Oxalis acetosella
Plagiochila porelloides
Plagiomnium affine
Plagiomnium undulatum
Plagiothecium curvifolium
Polytrichum formosum
Pulmonaria officinalis agg.
Ranunculus lanuginosus
Soldanella montana
Veronica beccabunga

13. Zastavení: louka u trati

Agrostis canina
Achillea millefolium agg.
Alchemilla species
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Carex brizoides
Carex nigra
Carex vesicaria
Cirsium palustre
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Galium mollugo agg.
Holcus lanatus
Chaerophyllum hirsutum
Juncus articulatus
Juncus effusus
Juncus filiformis
Lathyrus pratensis
Mentha x verticillata agg.
Myosotis palustris agg.
Pastinaca sativa
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex crispus
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Veronica arvensis
Vicia cracca

14. Zastavení: doubrava

Allium senescens ssp. montanum
Anemone nemorosa
Avenella flexuosa
Calamagrostis arundinacea
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Carex humilis
Carex muricata agg.
Carex pilulifera
Carex praecox
Clinopodium vulgare
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Cruciata glabra
Euphorbia cyparissias
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Galium sylvaticum
Genista germanica
Geum urbanum
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Hylotelephium maximum
Luzula luzuloides
Lychnis viscaria
Melampyrum pratense
Myosotis sylvatica
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus auricomus
Securigera varia
Symphytum tuberosum agg.
Trifolium alpestre
Veronica vindobonensis
Vincetoxicum hirundinaria
Viola reichenbachiana
Viola riviniana

Flipped Classroom – Botanika

Obsah


1. Konzultace

1.1 Pojmenovávání rostlin

 • Kdo je autorem pojmenovávání rostlin, které se používá i v současnosti?
 • Z jakých částí se skládá jméno rostlin?
 • Proč se “latinská” jména požívají?
 • Jak se ve skutečnosti označují “latinská” jména rostlin?
 • Jaké nižší skupiny taxonů než druh rozlišujeme a máme pro ně pojmenování?
 • Na jakém principu jsou v současnosti rostliny řazeny do skupin – systému?
 • Co je základem pro posuzování “podobnosti” druhů?
 • Jak je možné, že celé skupiny rostlin mění v relativně krátké době své jméno?
 • Proč je dobré rostliny znát? 🙂

1.2 První rostliny

 • Které organismy lze označit za první rostliny?
 • Můžeme se s nimi setkat i v současnosti?
 • Do jaké říše organismů patří?
 • Opakování z mikrobiologie – čím se liší od Eukaryot?
 • Od ostatních organismů se liší schopností fotosyntézy – co je její podstatou?
 • Co spojuje tyto organismy s “opravdovými” rostlinami?

. . . zemědělské využití?

 • Jak velké mohou být takovéto plantáže?
 • Znáte nějaká další hospodářsky významná využití sinic?

1.3 Rostlinná buňka

 • Jak se dá jednoduše popsat cytosol?
 • Opakování z mikrobiologie – co to jsou organely?
 • Chloroplasty už známe, jaká hlavní energetická látka je jimi produkována?
 • Kde je energie přeměňována na ATP?
 • Co obsahuje vakuola?
 • Čím je rostlinná buňka ohraničena vůči vnějšímu prostředí?
 • Čím je tvořeno endoplazmatické retikulum?
 • Co má na starosti výrobu bílkovin?
 • K čemu slouží Golgiho komplex?

2. Konzultace

2.1 Hnědé řasy

 • Jak se označují porosty hnědých řas?
 • V jakých vodách hnědé řasy převážně rostou?
 • Z jakých částí je rostlina hnědé řasy tvořena?
 • Co umožňuje lístkům pokrývat vodní hladinu?

. . . pěstování (do 3:25)

 • Kdy došlo k „výsadbě“?
 • V jakých termínech byla sklizeň?

2.2 Plíseň bramborová

 • Jaké jsou primární příznaky plísně bramborové?
 • Kde se nacházejí sporangia a jakou barvu má jejich porost?
 • Za jakých podmínek nejlépe klíčí spóry do hyf?
 • Kdy vznikají na rostlině zoospóry, které se dále šíří do prostředí?
 • Jak se označují hyfy, které parazitují na buňkách?
 • Mohou být napadeny přímo i hlízy bramboru?

2.3 Rez travní

 • Urediniospóry – kde vznikají, kolik n mají, koho napadají a co především produkují?
 • Teliospóry – kdy a kde vznikají, kolik n mají a jak se geneticky liší od Urediniospór?
 • Basidiospóry – kdy, kde a jakým procesem vznikají, kolik mají n? Koho napadají?
 • Aeciospóry – kde a jakým procesem vznikají? Kolik mají n? Koho napadají?

2.4 Bio pěstování žampionů

 • Co tvoří substrát pro pěstování žampionů?
 • Jak dlouho trvá doba od očkování substrátu do sklizně?
 • Co se děje se substrátem po ukončení sklizně?

3. Konzultace

3.1 Ruduchy – pěstování

 • Jednou z hlavních pěstovaných ruduch jsou zástupci rodu Porphyra. Jak se označuje z nich vyráběná potravina?
 • V jakém ročním období je nejlepší doba sklizně?
 • Jaké potraviny jsou schopny ruduchy nahradit?

3.2 Chlorella – pěstování (3:09-5:07)

 • Jak dlouho trvá příprava Chlorelly ke kultivaci?
 • Jaké hlavní podmínky ovlivňují kultivaci Chlorelly?
 • Proč je rychlost cirkulace vody udržována konstantní a rychlá?
 • Jakou délku a objem mají skleněné trubice pro pěstování Chlorelly v prezentovaném podniku?
 • Kdy je Chlorella sklízena?

3.3 Parožnatky – rozmnožování

 • Jaké jsou dva hlavní způsoby rozmnožování parožnatek?
 • Jaký typ stélky parožnatky mají?
 • Jaká pletiva jsou známa u parožnatek?
 • Která část rostliny je diploidní?
 • Co je zásobní látkou, mimo jiné uloženou v zygospoře?

3.4 Životní cyklus mechorostů – mechy

 • Na gametofytech se vytváří gamety – co tvoří gametofyt u mechů?
 • K čemu jsou dobré parafýzy?
 • Co to jsou anteridia?
 • Co to jsou archegonia?
 • Jak vzniká zygota?
 • Co je sporofytem mechorostů?
 • Co je to sporocyt?
 • Co je to sporopolenin a k čemu slouží?
 • Jaký vektor slouží k šíření spór mechorostů?

4. Konzultace

4.1 Dělivá a základní pletiva (1:02 – 4:42)

 • Co to jsou meristematická pletiva?
 • Jaké typy meristematických pletiv existují a kde je najdeme?
 • Které pletiva patří mezi základní (zde Permanent – Simple)?
 • Jaká jsou specifika jednotlivých typů základních pletiv?

4.2 Vodivá pletiva v souvislostech

 • Kde získává rostlina vodu a k čemu je tato voda dobrá?
 • Kde se voda z rostliny ztrácí?
 • Co se nachází v mezibuněčných prostorech houbového parenchymu (mezofylu)?
 • Jaké části tvoří cévní svazek?
 • Čím je tvořen xylém a k čemu slouží?
 • Jak se dostává voda do těla rostliny?
 • Čím je tvořen floém a co vede?

4.3 Epidermis

 • Jaké buňky tvoří epidermis?
 • Epidermis, jako pokožka prýtu je pokryta čím a proč?
 • Jaká modifikace pokožky prýtu byla zmíněna?
 • Rhizodermis, jako pokožka kořene, na rozdíl od epidermis nemá . . . ?
 • Kořenové vlášení (root hairs) má jakou stavbu a k čemu slouží?

4.4 Sekundární tloustnutí stonku (do 8:03)

 • Kdy rostliny rostou?
 • Jaký rozdíl mezi primárním a sekundárním růstem?
 • Co zajišťuje sekundární růst rostlin?
 • Proč existují dřeňové paprsky?
 • Co tvoří letokruhy?
 • Jak se liší jádrové a bělové dřevo?
 • Jak vznikají sekundární krycí pletivo – periderm?
 • Co to jsou lenticely?

5. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v areálu kampusu JU, obvykle u experimentálních skleníků za budovou M. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

Podkladem pro informace je příslušná kapitola v učebnici zde.

5.1 Kořen

 • kořenový systém – najděte příklady a porovnejte allorhizie a homorhizie
 • kořenové vlášení – ukažte na rostlině kořenové vlášení (lupa)
 • adventivní pupeny na kořenech – zkuste najít Cirsium arvense
 • symbiotické kořeny – najděte příklad rostliny se symbiotickými kořeny (např. Trifolium spp.)
 • kořenové hlízy – nejděte příklad rostliny s kořenovými hlízami (např. Ficaria verna)

5.2 Stonek

 • typy stonku 1 – najděte příklad lodyhy, stvolu, stébla
 • typy stonku 2 – najděte příklady stonků přímých, vystoupavých, poléhavých, plazivých
 • typy stonku 3 – najděte příklady stonků oválných, hranatých, dvouřízných
 • přeměny stonku – najděte rostliny s podzemními a nadzemními výběžky (stolony)

5.3 List

 • listové formace – najděte ukázky děloh, listenů, listenců, lupenitých listů
 • části listů – ukažte na příkladech listů řapík, čepel, pochvu, palisty; ouška, jazýček
 • postavení listů – najděte příklady rostlin s přízemními listy, lodyžními listy – střídavými, vstřícnými
 • tvary listů 1 – najděte příklad listu jednoduchého-celistvého, jednoduchého-děleného, složeného
 • tvary listů 2 – podle informací v Klíči ke květeně ČR najděte tři odlišné typy listů s čepelí celistvou a dva odlišné typy listů s čepelí členěnou
 • žilnatina – najděte příklady žilnatiny rovnoběžné, zpeřené a dlanité

6. Konzultace

6.1 Rozmnožování vyšších výtrusných rostlin

 • Výtrusné kupky (sorus) jsou tvořeny čím?
 • Z čeho vznikají spóry u kapraďorostů?
 • Jak vypadá gametofyt u kapradin?
 • Co tvoří pohlavní rozmnožovací orgány u kapradin?
 • Jak dochází k oplození u kapradin?
 • Jak je to se závislostí mezi gametofytem a sporofytem u kapradin?
 • Jaký kořenový systém mají kapradiny?

6.2 Rozmnožování nahosemenných rostlin

 • Jak vypadá mikrosporofyl jehličnanů a co nese?
 • Co tvoří samčí gametofyt u jehličnanů?
 • K čemu slouží mikropyle?
 • Jak vypadá samičí gametofyt u jehličnanů?
 • Jak vzniká zárodek ze zygoty u jehličnanů?
 • Čím je tvořen zárodek v semeni jehličnanů?
 • Co tvoří endosperm v semeni jehličnanů?
 • Co se děje v semeni při klíčení?

7. Konzultace

7.1 Květ

 • Které rostliny mají květy?
 • Z jakých částí se květ skládá?

. . . placentace

 • Co je to placentace?
 • Popište jednotlivé zde uvedené typy placentace.
 • Čím se liší jednotlivé zde uvedený typy čnělek?
 • K čemu slouží blizna?

7.2 Hlavní skupiny květenství

 • Co je to květenství (inflorescence)?
 • Pokuste se vysvětlit rozdíl mezi racemózními a cymózními květenstvími. Jaké to má důsledky pro kvetení?

7.3 Jednoduchá květenství

 • Co je společného jednoduchým květenstvím?
 • Jaké typy jednoduchých květenství byly představeny a čím se vzájemně liší?

8. Konzultace

8.1 Rozmnožování krytosemenných rostlin

 • Kolik jader obsahuje pylové zrno?
 • Uvnitř čeho se nachází mateřská buňka megaspóry krytosemenných rostlin?
 • Čím je tvořen samičí gametofyt většiny krytosemenných rostlin (a zde prezentovaný)?
 • Jaký je rozdíl mezi opylením a oplozením?
 • Kolik spermatických buněk obsahuje pylová láčka?
 • Jak dochází ke dvojímu oplození krytosemenných rostlin?
 • Kolik n má primární endosperm krytosemenných rostlin?
 • Kolik pylových zrn je minimálně třeba ke vzniku 100 semen uvnitř jediného plodolistu?
 • Jaký je rozdíl mezi semenem a plodem?
 • Z čeho se skládá semeno krytosemenných rostlin?
 • Jak je to s obvykle s endospermem u jednoděložných a dvouděložných rostlin?

8.2 “Bazální” skupiny krytosemenných

Nemáme šanci si je v tuto dobu ukázat, ale podíváme se na některá v průběhu dalších konzultací, popřípadě cvičení v terénu.

9. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

Ukážeme si zástupce ze skupiny jednoděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z této skupiny.

10. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

10.1 “Bazální” skupiny dvouděložných rostlin

Ukážeme si zástupce z “bazálních” skupin dvouděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

10.2 Superrosidy, Rosidy, Fabidy

Ukážeme si zástupce z řádu Saxifragales a vývojové linie Fabidy podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

11. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

11.1 Malvidy

Ukážeme si zástupce z vývojové linie Malvidy podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z této skupiny.

11.2 Superasteridy, Asteridy “bazální”

Ukážeme si zástupce z “bazálních” řádů Superasterid a Asterid podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

12. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

12.1 Superasteridy, Asteridy “bazální”

Ukážeme si zástupce z vývojových linií Lamiidy a Campanulidy podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

Botanika – konzultace kombinovaného studia

. . . jen pro jistotu – učebnice je zde . . .

. . . to, co pozorujeme, tak je v učebnici jako cvičení = má to světle zeleno-žluté pozadí . . .

. . . a dále upozorňujeme, že videa nebyla cenzurována a obsah může na někoho působit explicitně . . .

Část 1

Část 2

Část 3

Část 4

Část 5

Část 6

Část 7

Část 8

Část 9

Část 10

Část 11

Část 12