České dějiny

Historie žije

České dějiny jsou zde prezentovány na dvou úrovních. První, obsáhlejší, představuje obsahově učivo gymnaziálního dějepisu ovšem s důrazem na souvislosti jednotlivých jevů, nikoliv jednotlivé položky. Proto je zde faktů méně než je v gymnaziálním dějepisu běžné, ale je zde podstatně více informací k souvislostem jednotlivých jevů. Proto je bez problémů možné použít tyto materiály i pro učení se dějepisu na druhém stupni základních škol. Materiály jsou koncipovány tak, že je lze využít při výuce i při studiu. Dílčí kapitoly z českých dějin naleznete postupně v jednotlivých postech, které pro Vás připravujeme.

Obsah