Pěstování rostlin – choroby a škůdci

Pěstování rostlin je vždy spojeno s péčí o rostliny a ošetřování proti chorobám a škůdcům. Jelikož zájmové rostliny musíme často pěstovat ve velmi odlišných podmínkách, než mají ve své domovině, choroby i škůdci jsou velkým problémem.

Materiály ke studiu

Choroby a škůdci zájmových rostlin

PZR4_web

Videoprezentace

bude zde

Pěstování rostlin – pěstování a rozmnožování rostlin

Nyní se společně podívám na to nejdůležitější – jak zájmové rostliny tedy pěstovat a jakými způsoby je můžeme rozmnožovat. V této kapitole se budeme problematice věnovat obecně, ve speciální části přednášky si pak tyto informace rozšíříme o pěstování a rozmnožování jednotlivých skupin zájmových rostlin.

Materiály ke studiu

Pěstování zájmových rostlin

PZR3a

Videoprezentace 1


Rozmnožování zájmových rostlin

PZR3b

Videoprezentace 2

bude zde

Pěstování rostlin – výživa a růst rostlin

Rostliny nesou svůj název od toho, že rostou . . . na rozdíl od živočichů, kteří jsou „živí“ 🙂 Pěstuji-li rostlinu, pak se jí snažím umožnit takové podmínky v nichž poroste. Čili bychom si dovolili začít přehledem informací, co to znamená, že rostlina roste. Pak bychom se podívali na transport látek v rostlinném těle a nakonec na fotosyntézu a dýchání.

Materiály ke studiu

Růst rostlin

PZR2a

Videoprezentace 1


Voda a minerální látky

PZR2b

Videoprezentace 2


Fotosyntéza a dýchání

PZR2c

Videoprezentace 3

Klasifikace zájmových rostlin a systémy pěstování rostlin

Jako vždy i tentokrát začneme představením základních problémových okruhů kurzu. Podíváme se tedy na to, co bychom se měli naučit a důraz bychom položili na problematiku jakými způsoby se zájmové rostliny pěstují. Ve druhé části bychom se podívali na problematiku evidence rostlin, protože ta základem každé sbírky.

Materiály ke studiu

Úvod do systémů pěstování zájmových rostlin

PZR1

Videoprezentace 1


Evidence rostlin

Text naleznete zde.

  • jde o kapitolu II.3

Videoprezentace 2

Rostliny na dřevo

Pro dřevo, které má pak nejrůznější využití, jako například ve stavebnictví, nábytkářství, papírenství, atd. se pěstuje i v primárních lesech těží ohromná spousta dřevin. V podstatě veškeré dřeviny stromovitého vzrůstu mají potenciál pro využití na dřevní hmotu. Kromě dřevin to pak jsou ještě bambusy (kterým jsme se věnovali ale na jiném kurzu).

Rozdíl mezi zemědělství a lesnictvím nevidím – viz třeba zde.

Materiály ke studiu

Lesy

TSUR18

Videoprezentace 1

Pěstování a těžba dřeva

TSUR19

Videoprezentace 2

Ještě jsme neřešili santálové dřevo – to se taky pěstuje, především v Indii.

Elastomery, gumy a slizy, pryskyřice, vosky

Rostliny poskytující elastomery patří dlouhodobě po boku některých textilních plodin k nejvýznamnějším nepotravinovým zemědělským komoditám. Gumy, slizy, pryskyřice, balzámy a vosky tvoří relativně ucelenou produkční (ne botanickou) skupinu zemědělských komodit, na které bychom se v této části taktéž podívali.

Materiály ke studiu

Elastomery, gumy a slizy, pryskyřice, vosky

TSUR17

Videoprezentace

Textilní rostliny

Po boku hlavních potravinových plodin a pícnin patří textilní plodiny k nejvýznamnějším rostlinným komoditám, kterým se zemědělství věnuje. Jsou také vděčným materiálem v expozicích botanických zahrad.

Materiály ke studiu

Textilní rostliny – jednoděložné

TSUR15

Videoprezentace 1

Textilní rostliny – dvouděložné

TSUR16

Videoprezentace 2

Pícniny

Pícniny jsou rostliny pěstovány ke krmným účelům. V našem příspěvku je chápeme jen jako „zelenou“ hmotu. Jsou přímo spásány, zpracovávány = konzervovány (sušení na seno, silážování, senážování). Tvoří je dvě hlavní skupiny – pícní trávy a pícní luskoviny, plus několik zcela odlišných rostlin. Ke krmným účelům se ale pěstuje mnoho jiných rostlin, které zde řešit nebudeme.

Materiály ke studiu

Úvod a pícní trávy

TSUR13

Videoprezentace

Pícní luskoviny a ostatní

TSUR14

Videoprezentace

Škrobnaté rostliny

Jedná se o rostliny, které ve svých tělech ukládají člověkem využitelné množství škrobu, popřípadě inulinu (Asteraceae, Campanulaceae). Mají tak zásadní význam pro obživu člověka i hospodářských zvířat. Nevýhodou obvykle je, že poskytují mizivé množství bílkovin. A jelikož převažují jako hlavní potravinové plodiny ve vlhkých tropech, spolupodílí se zde na bílkovinném hladu. I přes to však patří po obilninách a luskovinách k nejvýznamnějším potravinovým komoditám.

Materiály ke studiu

TSUR12

Videoprezentace

Luskoviny

Luskoviny hrají podobně jako obiloviny významné místo v lidské obživě. Na rozdíl od obilovin obsahují 2-3x více bílkovin než obiloviny. To z nich činí extrémně významný zdroj bílkovin v tropických oblastech, kde jinak převládá strava bohatá na sacharidy. Mimo tropické oblasti se pak velká část luskovin zpracovává jako krmivo. V tropických i mimotropických oblastech tvoří také podstatnou část pícnin.

Materiály ke studiu

Přehled luskovin světa

TSUR11

Videoprezentace