Pěstování a ochrana palem (Arecaceae)

Palmy na seznamu CITES (po Panamě 2023)

čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
ArecaceaeDypsis decipiensBeccariophoenix madagascariensis #4; Dypsis decaryi #4; Lemurophoenix halleuxii; Marojejya darianii; Ravenea louvelii; Ravenea rivularis; Satranala decussilvae; Voanioala gerardiiLodoicea maldivica #13 (Seychelles)

Pěstování palem

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

  • na seznamu CITES je jen omezený počet palem, ale jsou v přílohách I-III
  • jde především o endemické palmy Madagaskaru (ale nejen o ně) s ohroženými biotopy
  • část z nich jsou často pěstované pokojovky – Ravenea rivularis, Dypsis decaryi
  • na seznamu přílohy III je Lodoicea maldivica ze Seychel