Data

Pro box-plot (konduktivita, jaro, podzim)

Pohlaví/(délka, výška, šířka)

Podzemní voda na rašeliništích

Databáze 1 – spojení tabulek

Databáze 2 – informace o druhu k fotografii

Ostrorep – F(šířka, hmotnost)/M(biomasa)

Ostrorep – F(barva, trny)/M(přítomnost)

Tělesná teplota (ráno, v poledne, večer)

Výška rostliny/(substrát, poloha)

RMANOVA-pH

Rozšiřující kurz

ANOVA – druhy a prostředí
Vliv substrátu na druh
Regrese – vejce
Shluková analýza – druhy
Gradientová analýza – rašeliníky a faktory prostředí

. . . je doplňováno v průběhu semestru