Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu

V prvním tématu jsme si na konkrétních příkladech ukázali, že nejvýznamnějším aspektem mezinárodního cestování je časoprostorová dynamika tohoto fenoménu. S nadsázkou lze říci, že jakýkoliv náznak statičnosti, se pojí s nějakým, obvykle systémovým, problémem. V této kapitole se tedy podíváme na prostředí, ve kterém ke kvantitativním a kvalitativním změnám v systému mezinárodního cestovního ruchu dochází.

Materiály ke studiu

Videoprezentace