Management cestovního ruchu

Níže naleznete materiály ke studiu plánování a prostorových aspektů řízení cestovního ruchu.

Strategické řízení cestovního ruchu

Strategický management CR v kompetenci nejen Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Strategické rozvojové dokumenty a Strategie rozvoje cestovního ruchu

Územní řízení cestovního ruchu

Cestovní ruch a územně samosprávné celky: finance

Projektové řízení, rozvoj CR a veřejná správa

Projekty rozvoje cestovního ruchu v obcích