Světová turistická organizace

Světová turistická organizace je přední mezinárodní organizace v oblasti cestovního ruchu, která podporuje cestovní ruch jako hnací sílu hospodářského růstu, inkluzivní rozvoj a environmentální udržitelnost. Dále zajišťuje podporu odvětví při rozvoji znalostí a politik cestovního ruchu na celém světě.

Materiály ke studiu

International Tourism Highlights 2020 (data za rok 2019, poslední přecovidový)

Vliv pandemie COVID-19 na mezinárodní cestovní ruch

Statistika změn v mezinárodním cestovním ruchu v souvislosti s pandemií COVID-19

Videoprezentace