Vývoj rozšíření organismů a jejich společenstev

Materiály

 

Geologická minulost Země

[pdf-embedder url=”https://worldofplants.net/wp-content/uploads/2017/09/biogeo5_1_geologicka_minulost.pdf”]

 

Pleistocén – vliv zalednění na biotu severní polokoule

[pdf-embedder url=”https://worldofplants.net/wp-content/uploads/2017/09/biogeo5_2_pleistocen.pdf”]

 

Pleistocén a Holocén střední Evropy

[pdf-embedder url=”https://worldofplants.net/wp-content/uploads/2017/09/biogeo5_3_holocen.pdf”]

 

Otázky

  • prakontinenty (který, kde, kdy), souvislosti pleistocénního kolísání klimatu, charakter a rozmístění glaciálních refugií, členění a charakter jednotlivých klimatických období holocénu ve stř. Evropě