Vývoj rozšíření organismů a jejich společenstev

Materiály ke studiu

Geologická minulost Země

biogeo5_1_geologicka_minulost

Pleistocén – vliv zalednění na biotu severní polokoule

biogeo5_2_pleistocen

Pleistocén a Holocén střední Evropy

biogeo5_3_holocen

Otázky

  • prakontinenty (který, kde, kdy), souvislosti pleistocénního kolísání klimatu, charakter a rozmístění glaciálních refugií, členění a charakter jednotlivých klimatických období holocénu ve stř. Evropě