Vývoj rozšíření organismů a jejich společenstev

Posledním z témat obecné biogeografie, které zde budeme řešit, a má podle nás zásadní vazbu na studium BOZO, je problematika časového vývoje bioty. Proto bychom se zde podívali na vliv geologické minulosti Země na rozmístění organismů s důrazem na vývoj Pleistocénu a Holocénu střední Evropy. 

Materiály ke studiu

Geologická minulost Země

biogeo5_1_geologicka_minulost

Video

Pleistocén – vliv zalednění na biotu severní polokoule

biogeo5_2_pleistocen

Video

Pleistocén a Holocén střední Evropy

biogeo5_3_holocen

Video

Otázky

  • prakontinenty (který, kde, kdy), souvislosti pleistocénního kolísání klimatu, charakter a rozmístění glaciálních refugií, členění a charakter jednotlivých klimatických období holocénu ve stř. Evropě