Ostrovní biogeografie

Dalším z vybraných průřezových biogeografických témat je ostrovní biogeografie. Ta řeší problematiku závislosti druhové bohatosti území na jeho velikosti a míře izolovanosti. Toto je důležité pro pozdější pochopení problematiky ochrany přírody, neboť chráněná území jsou malá a izolované v oceánu antropogenní krajiny.

Materiály ke studiu

Souvislosti druhové bohatosti

Video

Rovnovážná teorie ostrovní biogeografie

Video

Biogeografie “ostrovů”

Video

Otázky

  • pochopení souvislostí počtů druhů na nějakém území, rovnovážná teorie ostrovní biogeografie a její využití při úvahách o počtu druhů v území, biogeografie ostrovů
  • Na základě aplikace teorie ostrovní biogeografie rozhodněte, který z ostrovů malý-blízký, malý-vzdálený, velký-blízký, velký-vzdálený bude mít teoreticky nejvyšší počet druhů?
  • S velikostí ostrova roste obecně počet druhů na ostrově. Jak lze matematicky tuto závislost vyjádřit? (Nechci vzorec, stačí pojmenování této funkční závislosti = o jakou funkci se jedná?)
  • V teorii ostrovní biogeografie imigrace a extinkce na sobě nejsou nezávislé proměnné, neboť víme, že imigrace snižuje míru extinkce, jelikož dotuje ostrovní populaci stále novými jedinci. Jak je tento efekt označován?
  • Extrémně malé ostrovy se chovají anomálně oproti modelu teorie ostrovní biogeografie a počet druhů u nich nejeví žádnou závislost na jejich velikosti, je dílem náhody. Jak se tento efekt označuje?
  • Teorie ostrovní biogeografie říká, že počet druhů dosáhne ekvilibria. Z praxe ale víme, že toho není možné dosáhnout mimo jiné na ostrovech s velmi omezenou imigrací a dostatečnou rozlohou s diverzitou nik k adaptivní radiaci (např. Hawaii). Jak se tento stav označuje?