Pěstování bromélií a tilandsií

Bromélie a v jejich rámci především tilandsie patří k diverzifikované skupině rostlin, které se v areálu svého rozšíření (především (sub)tropická Amerika) adaptovaly na různé podmínky stanovišť. Tato variabilita možnost jejich pěstování mimo oblast jejich původního rozšíření z broméliovitých rostlin učinily objekt zájmového pěstování – někteří zástupci dokonce patří k nejodolnějším pokojovým rostlinám.

Materiály ke studiu

Bromélie a tilandsie

PZR8a

Videoprezentace

bude zde


Pěstování a rozmnožování bromélií a tilandsií

PZR8b

Videoprezentace

bude zde


Přehled pěstování druhů bromélií

Bromelie_prehled_druhu_2021_web

Přehled pěstování druhů tilandsií

tilandsie_prehled_druhu_2021_web

Pěstování masožravých rostlin

Masožravé rostliny patří po orchidejích a xerofytech třetí nejčastěji pěstovanou skupinou zájmových rostlin (jejich ale méně než bromélií a tilandsií). Masožravých rostlin je cca 600 a pocházejí z různých vývojových linií rostlin. V tomto kurzu se podíváme na problematiku jejich pěstování, na přehled všech významných zástupců bychom se podívali v kurzu CITES rostlin, protože několik skupiny patří mezi CITES rostliny (rody Sarracenia, Nepenthes a Dionaea).

Materiály ke studiu

Pěstování masožravých rostlin

PZR7a

Videoprezentace

bude zde

Xerofyty

Druhou největší skupinou zájmových rostlin jsou xerofyty. Ty nejsou pouze zájmovými rostlinami, aby využít je můžete třeba v teráriích. Nejprve si ukážeme skupiny xerofytů a pak bychom se podívali na jejich pěstování a rozmnožování.

Materiály ke studiu

Typy xerofytů

PZR6a

Videoprezentace 1

bude zde


Pěstování xerofytů

PZR6b

Videoprezentace 2

bude zde

Orchideje

Druhově nejpočetnější skupinou zájmových rostlin jsou orchideje, tedy zástupci z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Žijí na všech kontinentech (kromě Antarktidy) a ve všech biotopech (kromě nejsušších oblastí). Nároky jednotlivých skupin jsou tak rozdílné a my bychom se podívali nejprve na představení této komplikované skupiny rostlin a následně bychom si ukázali, jak je pěstovat a rozmnožovat.

Materiály ke studiu

Orchideaceae

PZR5a

Videoprezentace 1

bude zde


Pěstování a rozmnožování orchidejí

PZR5b

Videoprezentace 2

bude zde

Pěstování rostlin – choroby a škůdci

Pěstování rostlin je vždy spojeno s péčí o rostliny a ošetřování proti chorobám a škůdcům. Jelikož zájmové rostliny musíme často pěstovat ve velmi odlišných podmínkách, než mají ve své domovině, choroby i škůdci jsou velkým problémem.

Materiály ke studiu

Choroby a škůdci zájmových rostlin

PZR4_web

Videoprezentace

bude zde

Pěstování rostlin – pěstování a rozmnožování rostlin

Nyní se společně podívám na to nejdůležitější – jak zájmové rostliny tedy pěstovat a jakými způsoby je můžeme rozmnožovat. V této kapitole se budeme problematice věnovat obecně, ve speciální části přednášky si pak tyto informace rozšíříme o pěstování a rozmnožování jednotlivých skupin zájmových rostlin.

Materiály ke studiu

Pěstování zájmových rostlin

PZR3a

Videoprezentace 1


Rozmnožování zájmových rostlin

PZR3b

Videoprezentace 2

bude zde

Pěstování rostlin – výživa a růst rostlin

Rostliny nesou svůj název od toho, že rostou . . . na rozdíl od živočichů, kteří jsou „živí“ 🙂 Pěstuji-li rostlinu, pak se jí snažím umožnit takové podmínky v nichž poroste. Čili bychom si dovolili začít přehledem informací, co to znamená, že rostlina roste. Pak bychom se podívali na transport látek v rostlinném těle a nakonec na fotosyntézu a dýchání.

Materiály ke studiu

Růst rostlin

PZR2a

Videoprezentace 1


Voda a minerální látky

PZR2b

Videoprezentace 2


Fotosyntéza a dýchání

PZR2c

Videoprezentace 3

Klasifikace zájmových rostlin a systémy pěstování rostlin

Jako vždy i tentokrát začneme představením základních problémových okruhů kurzu. Podíváme se tedy na to, co bychom se měli naučit a důraz bychom položili na problematiku jakými způsoby se zájmové rostliny pěstují. Ve druhé části bychom se podívali na problematiku evidence rostlin, protože ta základem každé sbírky.

Materiály ke studiu

Úvod do systémů pěstování zájmových rostlin

PZR1

Videoprezentace 1


Evidence rostlin

Text naleznete zde.

  • jde o kapitolu II.3

Videoprezentace 2

Rostliny na dřevo

Pro dřevo, které má pak nejrůznější využití, jako například ve stavebnictví, nábytkářství, papírenství, atd. se pěstuje i v primárních lesech těží ohromná spousta dřevin. V podstatě veškeré dřeviny stromovitého vzrůstu mají potenciál pro využití na dřevní hmotu. Kromě dřevin to pak jsou ještě bambusy (kterým jsme se věnovali ale na jiném kurzu).

Rozdíl mezi zemědělství a lesnictvím nevidím – viz třeba zde.

Materiály ke studiu

Lesy

TSUR18

Videoprezentace 1

Pěstování a těžba dřeva

TSUR19

Videoprezentace 2

Ještě jsme neřešili santálové dřevo – to se taky pěstuje, především v Indii.

Elastomery, gumy a slizy, pryskyřice, vosky

Rostliny poskytující elastomery patří dlouhodobě po boku některých textilních plodin k nejvýznamnějším nepotravinovým zemědělským komoditám. Gumy, slizy, pryskyřice, balzámy a vosky tvoří relativně ucelenou produkční (ne botanickou) skupinu zemědělských komodit, na které bychom se v této části taktéž podívali.

Materiály ke studiu

Elastomery, gumy a slizy, pryskyřice, vosky

TSUR17

Videoprezentace