Cykasy – pěstování a ochrana

Cykasy na seznamu CITES (po Panamě 2023)

. . . jestli to dobře chápu, tak jsou všechny minimálně II . . .

čeleďpříloha Ipříloha IIpříloha III
CycadaceaeCycas beddomeiCYCADACEAE spp. #4 (Except the species included in Appendix I)
Stangeriaceae (dnes Zamiaceae)Stangeria eriopusBowenia spp. #4
ZamiaceaeCeratozamia spp.; Encephalartos spp.; Microcycas calocoma; Zamia restrepoiZAMIACEAE spp. #4 (Except the species included in Appendix I)

Materiál ke studiu

Kew – CITES and Cycads

Pěstování cykasů

Modelovým druhem je Cycas revoluta

Co bych si měl/a z kapitoly odnést?

  • na seznamu CITES jsou všechny cykasy v příloze II nebo I
  • na seznamu jsou, jelikož se jedná o reliktní rostliny s často velmi malým areálem, které jsou ohroženy sběrem pro sbírkové účely
  • jinak by asi bylo teda dobré vědět hlavní věci zmiňované v systematické botanice, tedy, že dnes jsou rozlišovány jen dvě čeledě
    • cykasovité (Cycadaceae) s jediným rodem cykas (Cycas) (Asie, Austrálie a Afrika)
    • kejákovité (Zamiaceae) s povícero rody, ze kterých byste mohli znát Encephalartos (Afrika), Ceratozamia (Střední Amerika), Zamia (Amerika), ostatní rody buď monotypické nebo s několika málo úzce endemickými druhy