Fytogeografické oblasti světa

V následujících materiálech jsme připravili přehled všech regionů rozšíření flóry světa. Pozornost věnujeme v úvodu geografickým podmínkám, následně představíme základní otopy s druhovým složením a na závěr vždy informaci o floristických zajímavostech příslušného regionu.

Holarctis – Boreální podříše (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Videoprezentace 1

Videoprezentace 2


Holarctis – Středozemní podříše a Madreánská podříše (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Videoprezentace


Paleotropis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Videoprezentace


Neotropis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Videoprezentace


Holantarctis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Videoprezentace


Australis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Videoprezentace


Capensis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

Videoprezentace

Určování rostlin

Na paměti mějme, že není možné všechny rostliny kolem nás určovat – musíme je být schopni alespoň rámcově poznat – čím detailněji danou rostlinu poznáme, tím méně práce s určením budeme mít. Níže naleznete videa, podle kterých byste měli poznat a následně určit jakoukoliv rostlinu.

Kmenový seznam rostlin

Absolutně úžasné bude pro identifikaci rostlin, když poznáte cca 10% květeny ČR, čili kolem 350 druhů – seznam zde. Od toho se můžete nádherně odpíchnout při určování konkrétních rostlin.

Umělá inteligence a poznávání rostlin

My k určování používáme nástroj PlantNet. V prvním videu je představení systému a ve druhém příklad použití na počítači – samozřejmě daleko jednoduší je to v mobilní aplikaci.

Pladias.cz

Středisko excelence Pladias vzniklo před mnoha lety a jeho výstupů jsou tisíce. Pro náš zdejší problém je vynikající nástroj “Určování druhů” na který se podíváme. Kromě toho si představíme také další nástroj, kterým je Botanická fotogalerie.

BOTANY.CZ

Posledním nástrojem pro poznávání a určování rostlin je server BOTANY.CZ, za nímž stojí taktéž profesionální botanici.

Klíč ke Květeně ČR

Klíč je základním nástrojem k určování rostlin, který u nás máme. Kromě něj, ale existuje spousta dalších zdrojů, které lze k určování použít. Podívejme se nejprve, jak klíč vypadá.

Určení rostliny podle klíče

My si ukážeme použití klíče na příkladu snahy o určení hluchavky nachové (Lamium purpureum).

Fotografie pro určování znaků.

Určení skupin čeledí

Určení čeledi

Určení rodu

Určení druhu


Další zdroje k určování rostlin

Klíč není jediným zdrojem pro určování rostlin. Zde je staré video s přehledem “tradičních” tištěných dalších zdrojů.

A jelikož od nahrání předchozího videa uplynula už opravdu dlouhá doba, tak jsem dovolil při distanční výuce zmínit i jiné zdroje . . . . a výběr z nich je tady:

Obecné mechanismy šíření a modely rozšíření rostlin

Přestože se to nemusí na první pohled z uzavřeného a provinčního pohledu ČR zdát patrné, všeobecně rozšířených rostlinných druhů je velmi málo. Většina rostlin je už i na měřítku Evropy vzácná = je vázána jen na malou část její rozlohy a na mnoha místech tak chybí. Území, ve kterém se rostlina vyskytuje, je dáno množstvím faktorů (především ekologických, které budeme řešit dále, ale také geografických, které jsme už řešili dříve). Jedním ze zásadních je také prostorové šíření druh, na které se podíváme zde:

Rostliny (a nejen ony) se ale ne Zemi obvykle nevyskytují náhodně, ale vykazují jisté prostorové pravidelnosti ve svém rozšíření. Jinými slovy různé rostliny vykazují analogický způsob svého rozšíření, který je výslednicí působení mnoha geografických a evolučních sil, a tak z čisté informace o tom, kde se daný druh rostliny vyskytuje a kde ne, můžeme vyčíst velkou spoustu zajímavých informací o daném druhu.

Procesy vzniku nových rostlinných druhů a jejich studium

Evoluce nejen rostlin je spojena především se speciací, vznikem nových druhů, které byly lépe připraveny na nové uspořádání podmínek, panujících v měnícím se prostředí života na Zemi. Speciace je nejen důsledkem procesů ovlivňujících rozšíření rostlin na Zemi, ale současně i jedním z jeho hnacích motorů, a patří společně s šířením a extinkcí k hlavní biogeografickým procesům. Abychom pochopili zákonitosti rozšíření rostlin, musíme se nejprve podívat na základní charakteristické vlastnosti speciace:

Speciace by nemohla existovat bez extinkce – prostor Země není nekonečný:

Výše představené koncepty jsou pro vznik nových druhů kruciální, jak se však orientovat ve složité změti vznikajících a zanikajících druhů a celých vývojových linií? Odpověď lze najít v metodách studia fylogeneze a fylogeografie:

Geografické podmínky rozšíření rostlin na Zemi

Země, jako vesmírné těleso, a procesy, které probíhají na planetární úrovni, vytvářejí nejrůznější, často zcela protichůdná prostředí. Mnoho miliónů let probíhající evoluce však vybavila rostliny nejrůznějšími nástroji, jak se těmto podmínkám přizpůsobit a vytěžit z nich maximum pro zachování života. Rostlina tak najdeme téměř na celém povrchu souše i vod Země.

Podívejme se společně z pohledu geografie na vybrané aspekty, které stojí za nesmírnou diverzitou současného světa rostlin (a nejen jich):

Akvarijní rostliny

Samostatnou kapitolou je pěstování akvarijních rostlin. Mezi vybrané skupiny zájmových rostlin jsme je zařadili záměrně, protože tyto rostliny hrají důležitou roli v chovu akvarijních ryb a většina typů akvárií se bez rostlin neobejde. Zde jsem uvedli pouze nejdůležitější aspekty jejich pěstování, pokud má někdo z Vás o jejich pěstování zájem, pak může navštívit samostatný kurz Pěstování akvarijních rostlin.

Materiály ke studiu

Typy vodních rostlin

Videoprezentace 1


Pěstování akvarijních rostlin

Videoprezentace 2 – pěstování


Rozmnožování akvarijních rostlin

Videoprezentace 3 – rozmnožování


Přehled akvarijních rostlin 1 (výtrusné rostliny)

Přehled akvarijních rostlin 2 (bazální krytosemenné a jednoděložné rostliny)

Přehled akvarijních rostlin 3 (dvouděložné rostliny)

Pěstování pelargonií

Pelargonie (muškáty) patří k nejoblíbenějším balkónovkám vůbec. Na druhou stranu botanické druhy pocházející především z polopouštních biotopů J Afriky mají většinou sukulentní charakter a doplňují sbírky xerofytů všech botanických zahrad a jsou také předmětem zájmového pěstování. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme pelargonie nezmiňovali v kapitole věnované sukulentům, ale připravili jsme pro ně samostatnou kapitolu.

Materiály ke studiu

Pěstování a rozmnožování pelargonií

Videoprezentace


Přehled druhů pelargonií

Pěstování citrusů

Citrusy jsou první z “dalších vybraných” skupin zájmových rostlin. Primárně jde o komerční plodiny subtropů, nicméně v našich podmínkách se dají pěstovat prozatím pouze jen jako hobby rostliny, byť sklizně z nich mohou být veliké.

Materiály ke studiu

Pěstování a rozmnožování citrusů

Videoprezentace


Přehled vybraných druhů citrusů pro zájmové pěstování

Pěstování bromélií a tilandsií

Bromélie a v jejich rámci především tilandsie patří k diverzifikované skupině rostlin, které se v areálu svého rozšíření (především (sub)tropická Amerika) adaptovaly na různé podmínky stanovišť. Tato variabilita možnost jejich pěstování mimo oblast jejich původního rozšíření z broméliovitých rostlin učinily objekt zájmového pěstování – někteří zástupci dokonce patří k nejodolnějším pokojovým rostlinám.

Materiály ke studiu

Bromélie a tilandsie

Videoprezentace 1


Pěstování a rozmnožování bromélií a tilandsií

Videoprezentace 2


Přehled pěstování druhů bromélií

Přehled pěstování druhů tilandsií