Podmínky diferenciace zemědělství

Užitkové rostliny a především “plodiny” jsou předmětem zemědělského (včetně zahradnického) podnikání. Jsou cíleně člověkem pěstovány a zemědělství (samozřejmě společně s lesnictvím, kterému se budeme věnovat na samý závěr semestru) je nevýznamnější hospodářskou aktivitou spojenou s užitkovými rostlinami. Zemědělství je výrazně prostorově diferenciováno v souvislosti s diferenciací přírodních a ekonomických podmínek.

Materiály ke studiu

Úvod a systémy potravinové produkce

TSUR3

Videoprezentace

Rozšíření užitkových rostlin

Jako užitkové jsou označovány různé rostliny, jak už víme z minula. Je jich velké množství a pocházejí z různých koutů světa. Existují však relativně nevelké oblasti odkud pochází větší množství zásadních plodin. V této části bychom se podívali právě na tyto oblasti.

Materiály ke studiu

Počty a oblasti původu užitkových rostlin

TSUR2

Videoprezentace

Užitečnost rostlin

Tímto postem bych si dovolil zahájit kurz věnovaný užitkovým rostlinám. Pokusil jsem se v něm představit základní koncept, proč jsou jsou některé rostliny označovány za užitečné a také se s něm seznámíme s hlavními skupinami takto označovaných rostlin.

Materiály ke studiu

Čím jsou rostliny užitečné

TSUR1

Videoprezentace

Trvalky – Superasteridy

Taktéž v poslední skupině trvalek se nachází velké množství okrasných zahradních rostlin. V bazálních skupinách jde především o zástupce z čeledí Caryophyllaceae. Mezi bazálními Asteridami musíme zmínit zástupce z Primulaceae. Lamiidy jsou zastoupeny mnoha zástupci Gentiananceae a především Lamiaceae, které patří do skupiny s nejvíce zástupci mezi okrasnými trvalkami. No a konečně Campanulidy jsou zastoupeny tak významnými čeleděmi jako Campanulaceae a Asteraceae.

Materiály ke studiu

Základní skupiny Superasterid a Asterid – přehled druhů

OZR30_trvalky_druhy8

Videoprezentace


Lamiidy – přehled druhů

OZR31_trvalky_druhy9

Videoprezentace

. . . bude tu časem až se dostanu sám k počítači . . .


Campanulidy – přehled druhů

OZR32_trvalky_druhy10

Videoprezentace

. . bude tu časem až se dostanu sám k počítači . . .


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Caryophyllaceae (hvozdíkovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Primulaceae (prvosenkovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Polemoniaceae (jirnicovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Boraginaceae (brutnákovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Plantaginaceae (jitrocelovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Lamiaceae (hluchavkovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Campanulaceae (zvonkovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) pocházející z stř. Evropy, J. Evropy, Afriky, V Asie, S Ameriky, J Ameriky.
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.

Trvalky – Superrosidy

Vývojová větev Superrosid zahrnuje bazální skupinu Saxifragales a samostatné skupiny Fabid a Malvid. Ve všech se nachází mnoho nosných okrasných zahradních trvalek. Především v řádu Saxifragales najdeme v každé zahradě pěstované pivoňky, lomikameny, dlužichy, bergénie, rozchodníky a netřesky. Fabidům dominují mochny nebo violky. Z Malvid musíme určitě zmínit kakosty a mnoho zástupců brukvovitých.

Materiály ke studiu

Saxifragales – přehled druhů

OZR27_trvalky_druhy5

Videoprezentace


Fabidy – přehled druhů

OZR28_trvalky_druhy6

Videoprezentace


Malvidy – přehled druhů

OZR29_trvalky_druhy7


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Ranunculaceae (pryskyřníkovité) jako okrasné rostliny pocházející z Evropy, z oblastí mimo Evropu.
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Saxifragaceae (lomikamenovité) jako okrasné rostliny pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Saxifragaceae (lomikamenovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Crassulaceae (tlusticovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Fabaceae (bobovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Rosaceae (růžovité).
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Brassicaceae (brukvovité).

Trvalky – bazální dvouděložné

Ohromná diverzita okrasných trvalek je překvapivě v relativně úzké skupině bazálních dvouděložných rostlin. Mezi nimi svým významem jednoznačně dominují Ranunculaceae s množstvím druhů a/nebo kultivarů v rodech jako jsou Helleborus, Anemone, Deplhinium a mnoho dalších.

Materiály ke studiu

Trvalky – přehled druhů z bazálních skupin dvouděložných

OZR26_trvalky_druhy4

Videoprezentace

Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Ranunculaceae (pryskyřníkovité) jako okrasné rostliny pocházející z Evropy, z oblastí mimo Evropu.
 • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Ranunculaceae (pryskyřníkovité) jako okrasné rostliny pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.

Trvalky – jednoděložné

Na rozdíl od cibulnatých a hlíznatých rostlin, mezi nimiž jednoděložné rostliny výrazně dominují, mezi ostatními trvalkami jich až tolik (poměrově) nenajdeme. Přesto i mezi nimi jsou skupiny, bez nichž si trvalkové výsadby neumíme představit – např. kosatce nebo trávy. O mnoha skupinách trvalek jsem již slyšeli v Pěstování akvarijních rostlin, a proto se jim zde věnovat nebudeme.

Materiály ke studiu

Jednoděložné trvalky 1

OZR24_trvalky_druhy2

Videoprezentace


Commenilidy

OZR25_trvalky_druhy3

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte příklad jednoděložné trvalky mimo Poales jako okrasné rostliny pocházející z Evropy, z oblastí mimo Evropu.
 • Uveďte příklad jednoděložné trvalky mimo Poales jako okrasné rostliny pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
 • Uveďte příklad bezkártáčkatého kosatce.
 • Uveďte příklad zahradní orchideje.
 • Uveďte příklad trávy (Poaceae) jako okrasné rostliny pocházející z Evropy, z oblastí mimo Evropu.
 • Uveďte příklad trávy (Poaceae) jako okrasné rostliny pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.

Trvalky – vyšší výtrusné

Z vyšších výtrusných rostlin jsou významnými trvalkami především kapradiny z řádu Polypodiales. Z ostatních řádů kapraďorostů jsou jako trvalky pěstovány přesličky a jen v omezené míře i několik zástupců z vybraných dalších řádů. Zástupci z Lycopodiophyta se pěstují jen výjimečně jako sbírkové rostliny.

Materiály ke studiu

Trvalky – přehled vyšších výtrusných rostlin

OZR23_trvalky_druhy1

Videoprezentace

Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte příklad kapraďorostu jako okrasné rostliny pocházející z Evropy, S Ameriky.
 • Uveďte příklad kapraďorostu jako okrasné rostliny pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.

Pěstování trvalek

Poslední, a také suverénně největší, skupinou okrasných zahradních bylin jsou trvalky. Jako trvalku lze v podstatě použít jakoukoliv vytrvalou bylinu mírného pásu . . . a pokud vezmeme v potaz i přenosné rostliny a úpravy pro rostliny se speciálními nároky, pak tento seznam můžete rozšířit o byliny subtropů a horských oblastí tropů. Je toho opravdu hodně, a proto se na tomto místě podíváme na obecné zásady detailněji, abychom nemuseli opakovat obecné informace u jednotlivých skupin v “druhovém” přehledu.

Materiály ke studiu

Úvodní informace k pěstování trvalek

OZR18_trvalky_uvod1_web

Videoprezentace


Zásady pěstování trvalek

OZR19_trvalky_pestovani

Videoprezentace


Použití trvalek 1

OZR20_trvalky_pouziti

Videoprezentace


Použití trvalek 2 – skalky a skalničky

OZR21_trvalky_skalky

Videoprezentace


Pěstování speciálních skupin trvalek

OZR22_trvalky_specialni

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte hlavní ekologické skupiny trvalek.
 • Jaký je rozdíl v pěstování trsnatých a výběžkatých trvalek?
 • Jaké akce je potřeba na záhonech provést před výsadbou trvalek?
 • Kdy je nejlepší čas pro výsadbu většiny běžných trvalek?
 • Do jakého sponu obvykle trvalky vysazujeme?
 • Jaké práce zahrnují zimní údržbu trvalek?
 • Uveďte hlavní způsoby vegetativního množení trvalek.
 • Co je to rabato?
 • Uveďte hlavní skupiny využití trvalek typů záhonů.
 • Jaký je rozdíl mezi alpinkami a skalničkami?
 • Z Jakých čeledí se rekrutují okrasné traviny?
 • Uveďte hlavní skupiny využití travin v okrasné zahradě.
 • Na jakých stanovištích se obvykle pěstují kapradiny?

Cibulnaté a hlíznaté rostliny – dvouděložné

Mezi dvouděložnými rostlinami je pouze minimum cibulnatých a hlíznatých rostlin – výjimkami jsou zástupci především z Ranunculales a jiřinky.

Studijní materiály

OZR17_cibulnate_druhy8

Videoprezentace

Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Ze které skupiny rostlin se rekrutuje drtivá většina okrasných cibulovin?
 • Uveďte příklad cibuloviny pocházející z stř. Evropy, J. Evropy, Afriky, V Asie, S Ameriky, J Ameriky.
 • Uveďte příklad cibulovin pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
 • Uveďte příklad cibulovin z dvouděložných rostlin.