Pěstování letniček

Pěstování letniček je nikdy nekončící proces každoročního výsevu těchto druhů. Mnoho druhů je sázkou na jistotu a každoroční práce se odvděčí. Z podstaty věci jsou letničky pozdravem z celého svět na našich zahradách, jejichž ozdobou jsou především v letních měsících.

Jak pěstovat letničky (dvouletky a krátkověké trvalky)

Studijní materiál

Videoprezentace, čast 1

Videoprezentace, část 2

Videoprezentace, část 3


Choroby a škůdci letniček

Studijní materiál

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • V běžném pojetí mezi letničky řadíme tři odlišné typy rostlin. Jaké?
 • Uveďte alespoň tři odlišná stanoviště, odkud ekologicky letničky pocházejí.
 • Jaké činnosti je potřeba provádět se semeny před výsevem letniček?
 • Které vlastnosti jsou určující pro možnost vysévat letničky přímo na záhon?
 • Proč je nutné některé letničky předpěstovávat?
 • Co je to pikýrování letniček?
 • Uveďte příklady letniček, které je výhodné množit řízkováním.
 • Uveďte alespoň tři různé účely pěstování letniček.
 • Jak nakládáme s letničkami napadenými virózami?
 • Co způsobuje padání mladých rostlin?
 • Uveďte alespoň tři různé houbové patogeny letniček.
 • Uveďte alespoň tři skupiny škůdců letniček.