Úvod do Okrasných zahradních rostlin

Na tomto postu najdete informace především k seznámení se předmětem našeho zájmu, dozvíte se, kde se okrasné rostliny na zahradě vzaly, jaké jsou jejich základní skupiny a kde najít relevantní informace k jejich pěstování.

Materiály ke studiu

Videoprezentace

Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

  • Uveďte základní skupiny (= typy) okrasných rostlin.
  • Uveďte základní ekologické skupiny rostlin, které se využívají v okrasném zahradnictví.
  • Ze kterých geograficko-klimatických oblastí pochází většina okrasných rostlin?