Pěstování cibulnatých a hlíznatých okrasných rostlin

Cibulnaté a hlíznaté rostliny jsou vytrvalé rostliny s podzemními zásobními nebo rozmnožovacími orgány (cibule nebo hlízy). Jedná se o zahradní trvalky, z nichž jsou však vyčleňovány z důvodu výrazně odlišných pěstitelských nároků a taktéž nutnosti budování specializovaných zařízení na skladování, sušení, čištění a třídění. Jedná se skupinu rostlin pěstovanou opravdu ve velkém (např. Holandsko – tulipány se pěstují na ploše cca 11 000 ha, narcisy cca 2000 ha a krokusy cca 600 ha).

Materiály ke studiu

Úvod do problematiky cibulnatých a hlíznatých okrasných rostlin

Videoprezentace


Pěstování cibulnatých a hlíznatých rostlin

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte základní biotopy původu cibulnatých rostlin.
 • Z jakých geografických oblastí pochází drtivá většina u nás pěstovatelných cibulnatých rostlin?
 • Uveďte příklad druhů cibulovin s plnými, sukničitými a složenými cibulemi.
 • Kde se u cibulnatých rostlin vyskytuje podpučí?
 • Uveďte příklad cibulnaté rostliny s jednoletou/víceletou cibulí.
 • Co to jsou pacibulky?
 • Uveďte příklad okrasné cibuloviny s cibulovou, oddenkovou, kořenovou, stonkovou hlízou.
 • K čemu slouží kontraktilní kořeny?
 • Jaké jsou obecně nejčastější nároky cibulovin na stanoviště pro dlouhodobou výsadbu?
 • Cibuloviny nejčastěji zaléváme ve třech obdobích vegetační sezóny. Ve kterých?
 • Který čas (část ročního období) je obecně nejvhodnější pro výsadby cibulovin?
 • Jaká je obecně nejvhodnější hloubka výsadby cibulovin?
 • Obecně jaký rozestup volíme nejčastěji při výsadbě cibulovin?
 • Které cibuloviny se množí nejlépe semeny?
 • Mezi cibulovinami se nacházejí dva nesmírně významné rody, jejich množitelský koeficient dceřiných cibulí je velmi nízký (nebo žádný) a pro tvorbu dceřiných cibulí je cibuli nutno mechanicky poškozovat. O jaké rody se jedná?
 • Uveďte nejvýznamnější virovou chorobu mezi cibulovinami.
 • Uveďte příklad houbové choroby patřící do skupiny významných patogenů pěstovaných cibulnatých rostlin.
 • Uveďte příklady využití cibulnatých rostlin v okrasném zahradnictví.
 • Uveďte příklady česně na jaře, na podzim kvetoucích cibulovin.