Trvalky – Superrosidy

Vývojová větev Superrosid zahrnuje bazální skupinu Saxifragales a samostatné skupiny Fabid a Malvid. Ve všech se nachází mnoho nosných okrasných zahradních trvalek. Především v řádu Saxifragales najdeme v každé zahradě pěstované pivoňky, lomikameny, dlužichy, bergénie, rozchodníky a netřesky. Fabidům dominují mochny nebo violky. Z Malvid musíme určitě zmínit kakosty a mnoho zástupců brukvovitých.

Materiály ke studiu

Saxifragales – přehled druhů

OZR27_trvalky_druhy5

Videoprezentace


Fabidy – přehled druhů

OZR28_trvalky_druhy6

Videoprezentace


Malvidy – přehled druhů

OZR29_trvalky_druhy7