Trvalky – Superrosidy

Vývojová větev Superrosid zahrnuje bazální skupinu Saxifragales a samostatné skupiny Fabid a Malvid. Ve všech se nachází mnoho nosných okrasných zahradních trvalek. Především v řádu Saxifragales najdeme v každé zahradě pěstované pivoňky, lomikameny, dlužichy, bergénie, rozchodníky a netřesky. Fabidům dominují mochny nebo violky. Z Malvid musíme určitě zmínit kakosty a mnoho zástupců brukvovitých.

Materiály ke studiu

Saxifragales – přehled druhů

Videoprezentace


Fabidy – přehled druhů

Videoprezentace


Malvidy – přehled druhů


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Ranunculaceae (pryskyřníkovité) jako okrasné rostliny pocházející z Evropy, z oblastí mimo Evropu.
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Saxifragaceae (lomikamenovité) jako okrasné rostliny pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Saxifragaceae (lomikamenovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Crassulaceae (tlusticovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Fabaceae (bobovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Rosaceae (růžovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Brassicaceae (brukvovité).