Trvalky – vyšší výtrusné

Z vyšších výtrusných rostlin jsou významnými trvalkami především kapradiny z řádu Polypodiales. Z ostatních řádů kapraďorostů jsou jako trvalky pěstovány přesličky a jen v omezené míře i několik zástupců z vybraných dalších řádů. Zástupci z Lycopodiophyta se pěstují jen výjimečně jako sbírkové rostliny.

Materiály ke studiu

Trvalky – přehled vyšších výtrusných rostlin

Videoprezentace

Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

  • Uveďte příklad kapraďorostu jako okrasné rostliny pocházející z Evropy, S Ameriky.
  • Uveďte příklad kapraďorostu jako okrasné rostliny pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.