Trvalky – jednoděložné

Na rozdíl od cibulnatých a hlíznatých rostlin, mezi nimiž jednoděložné rostliny výrazně dominují, mezi ostatními trvalkami jich až tolik (poměrově) nenajdeme. Přesto i mezi nimi jsou skupiny, bez nichž si trvalkové výsadby neumíme představit – např. kosatce nebo trávy. O mnoha skupinách trvalek jsem již slyšeli v Pěstování akvarijních rostlin, a proto se jim zde věnovat nebudeme.

Materiály ke studiu

Jednoděložné trvalky 1

OZR24_trvalky_druhy2

Videoprezentace


Commenilidy

OZR25_trvalky_druhy3

Videoprezentace