Trvalky – jednoděložné

Na rozdíl od cibulnatých a hlíznatých rostlin, mezi nimiž jednoděložné rostliny výrazně dominují, mezi ostatními trvalkami jich až tolik (poměrově) nenajdeme. Přesto i mezi nimi jsou skupiny, bez nichž si trvalkové výsadby neumíme představit – např. kosatce nebo trávy. O mnoha skupinách trvalek jsem již slyšeli v Pěstování akvarijních rostlin, a proto se jim zde věnovat nebudeme.

Materiály ke studiu

Jednoděložné trvalky 1

Videoprezentace


Commenilidy

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

  • Uveďte příklad jednoděložné trvalky mimo Poales jako okrasné rostliny pocházející z Evropy, z oblastí mimo Evropu.
  • Uveďte příklad jednoděložné trvalky mimo Poales jako okrasné rostliny pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
  • Uveďte příklad bezkártáčkatého kosatce.
  • Uveďte příklad zahradní orchideje.
  • Uveďte příklad trávy (Poaceae) jako okrasné rostliny pocházející z Evropy, z oblastí mimo Evropu.
  • Uveďte příklad trávy (Poaceae) jako okrasné rostliny pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.