Pěstování trvalek

Poslední, a také suverénně největší, skupinou okrasných zahradních bylin jsou trvalky. Jako trvalku lze v podstatě použít jakoukoliv vytrvalou bylinu mírného pásu . . . a pokud vezmeme v potaz i přenosné rostliny a úpravy pro rostliny se speciálními nároky, pak tento seznam můžete rozšířit o byliny subtropů a horských oblastí tropů. Je toho opravdu hodně, a proto se na tomto místě podíváme na obecné zásady detailněji, abychom nemuseli opakovat obecné informace u jednotlivých skupin v “druhovém” přehledu.

Materiály ke studiu

Úvodní informace k pěstování trvalek

Videoprezentace


Zásady pěstování trvalek

Videoprezentace


Použití trvalek 1

Videoprezentace


Použití trvalek 2 – skalky a skalničky

Videoprezentace


Pěstování speciálních skupin trvalek

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte hlavní ekologické skupiny trvalek.
 • Jaký je rozdíl v pěstování trsnatých a výběžkatých trvalek?
 • Jaké akce je potřeba na záhonech provést před výsadbou trvalek?
 • Kdy je nejlepší čas pro výsadbu většiny běžných trvalek?
 • Do jakého sponu obvykle trvalky vysazujeme?
 • Jaké práce zahrnují zimní údržbu trvalek?
 • Uveďte hlavní způsoby vegetativního množení trvalek.
 • Co je to rabato?
 • Uveďte hlavní skupiny využití trvalek typů záhonů.
 • Jaký je rozdíl mezi alpinkami a skalničkami?
 • Z Jakých čeledí se rekrutují okrasné traviny?
 • Uveďte hlavní skupiny využití travin v okrasné zahradě.
 • Na jakých stanovištích se obvykle pěstují kapradiny?