Trvalky – Superasteridy

Taktéž v poslední skupině trvalek se nachází velké množství okrasných zahradních rostlin. V bazálních skupinách jde především o zástupce z čeledí Caryophyllaceae. Mezi bazálními Asteridami musíme zmínit zástupce z Primulaceae. Lamiidy jsou zastoupeny mnoha zástupci Gentiananceae a především Lamiaceae, které patří do skupiny s nejvíce zástupci mezi okrasnými trvalkami. No a konečně Campanulidy jsou zastoupeny tak významnými čeleděmi jako Campanulaceae a Asteraceae.

Materiály ke studiu

Základní skupiny Superasterid a Asterid – přehled druhů

Videoprezentace


Lamiidy – přehled druhů

Videoprezentace

. . . bude tu časem až se dostanu sám k počítači . . .


Campanulidy – přehled druhů

Videoprezentace

. . bude tu časem až se dostanu sám k počítači . . .


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Caryophyllaceae (hvozdíkovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Primulaceae (prvosenkovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Polemoniaceae (jirnicovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Boraginaceae (brutnákovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Plantaginaceae (jitrocelovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Lamiaceae (hluchavkovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Campanulaceae (zvonkovité).
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) pocházející z stř. Evropy, J. Evropy, Afriky, V Asie, S Ameriky, J Ameriky.
  • Uveďte příklad zástupce trvalek z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.