Trvalky – Superasteridy

Taktéž v poslední skupině trvalek se nachází velké množství okrasných zahradních rostlin. V bazálních skupinách jde především o zástupce z čeledí Caryophyllaceae. Mezi bazálními Asteridami musíme zmínit zástupce z Primulaceae. Lamiidy jsou zastoupeny mnoha zástupci Gentiananceae a především Lamiaceae, které patří do skupiny s nejvíce zástupci mezi okrasnými trvalkami. No a konečně Campanulidy jsou zastoupeny tak významnými čeleděmi jako Campanulaceae a Asteraceae.

Materiály ke studiu

Základní skupiny Superasterid a Asterid – přehled druhů

OZR30_trvalky_druhy8

Videoprezentace


Lamiidy – přehled druhů

OZR31_trvalky_druhy9

Videoprezentace

. . . bude tu časem až se dostanu sám k počítači . . .


Campanulidy – přehled druhů

OZR32_trvalky_druhy10

Videoprezentace

. . bude tu časem až se dostanu sám k počítači . . .