Získávání a poskytování rostlin a Nagojský protokol

Prosté pěstování rostlin ve sbírkách botanických zahrad není považováno za využívání genetických zdrojů ve smyslu čl. 3, bodu 5 nařízení. Přesto, zvláště pokud existuje možnost, že později budou využity k výzkumu, by se mělo k rostlinám získaným po roce 2014 vždy přistupovat s náležitou péčí. To znamená, že sběry rostlin by měly získat povolení včetně podmínek pro jejich využití.
Při získávání materiálu je také třeba respektovat i další související legislativu země původu.

Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách

Materiály ke studiu

Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách

  • je to v kapitole I.2

Videoprezentace