Několik vybraných rostlinolékařských aspektů získávání a poskytování rostlin

Globalizace obchodu a cestovního ruchu zvyšuje riziko zavlékání a šíření nepůvodních druhů do nových oblastí. K omezování rizika zavlečení, usídlení a následného dalšího šíření nebezpečných organismů, které škodí rostlinám, je zaveden systém fytosanitární regulace. Na celosvětové úrovni jsou fytosanitární opatření stanovena Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin.

Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách

Materiály ke studiu

Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách

  • je to kapitola I.11

Videoprezentace