Strategické rozvojové dokumenty a Strategie rozvoje cestovního ruchu

V této části se nejprve společně podíváme na proces přípravy strategického dokumentu v rozvoji cestovního ruchu. Ve druhé části si na příkladu Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 vysvětlíme stěžejní obsahové části strategického dokumentu a při té příležitosti se podíváme na prioritní oblasti rozvoje CR v aktuálním plánovacím období. Na závěr se podíváme na základní atributy akčního plánu Strategie na léta 2022-2023.

Materiály ke studiu

Příprava strategického dokumentu v rozvoji CR

Videoprezentace 1

Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030

Videoprezentace 2

Akční plán Strategie 2022-2023

Videoprezentace 3