Strategický management CR v kompetenci nejen Ministerstva pro místní rozvoj ČR

V předchozích částech kurzu jste se věnovali problematice politiky cestovního ruchu a vzájemné součinnosti orgánů a institucí na poli řízení rozvoje cestovního ruchu. Nyní bychom přistoupili k problematice strategií, strategického plánování a strategického řízení cestovního ruchu, kteréžto téma jsme rozdělili do dvou přednášek. V této bychom si pokusili vysvětlit vazbu rozvoje cestovního ruchu na politiku regionálního rozvoje.

Materiály ke studiu

  • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
  • SRR ČR 21+
  • Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022
  • Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027
  • IROP 2021-27

Videoprezentace 1 – Úvod a zákon 248/2000 Sb.

Videoprezentace 2 – SRR 21+

Videoprezentace 3 – kraj a IROP