Regulace pěstování kulturních rostlin

Kulturní rostliny pak podléhají i dalším regulacím, než kterým jsme se věnovali v předcházející části. Jde především o problematiku odrůdového práva a požadavků na kvalitu osiva a sadby. Obě tyto regulace se bytostně dotýkají taktéž nakládání s užitkovými rostlinami v botanických zahradách a proto jim je věnována pozornost v tomto kurzu.

Materiály ke studiu

Text naleznete zde.

  • jde o kapitolu 1.12

Videoprezentace