Genetické zdroje rostlin pro zemědělství a výživu

Část užitkových rostlin plní úlohu klíčových zdrojů obživy lidstva. Jejich produkce je tak v zájmu mezinárodního společenství. Proto jsou veškerá pravidla získávání, držení a dalšího poskytování upravena mezinárodními smlouvami s jasně stanovenými pravidly pro nakládání s nimi. Řízení eradikace hladu na Zemi na Zemi má na starosti FAO a pod její záštitou byla přijata Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, která upravuje pravidla pro nakládání s druhy uvedenými v příloze této smlouvy. My se podíváme na problematiku, která souvisí s botanickými zahradami, protože se nepředpokládá, že byste měli něco pěstovat s cílem uživit planetu.

Materiály ke studiu

Text naleznete zde.

  • jde o kapitolu 3 a přílohu 1 na s. 242
  • seznam plodin podle české legislativy naleznete tamtéž jako přílohu 2 na s. 244

Videoprezentace