Zemědělské krajiny Evropy

Zemědělství je součástí krajiny Evropy po dlouhá tisíciletí. V průběhu doby a změn ve společensko-ekonomických systémech byly na jejím území vytvořeny specifické typy obhospodařování krajiny, které jsou výsledkem zemědělských aktivit lidí a přírodního prostředí těchto aktivit.

Materiály ke studiu

Typy zemědělských krajin Evropy

Videoprezentace