Prostorové souvislosti vymírání

Konečným osudem každého druhu je vymření. Vymírání obecně chápeme jako konečnou fázi výskytu druhu na Zemi. V této části se podíváme na některé zajímavé aspekty vymírání a uzavřeme kapitolu věnovanou biogeografickým procesům tématikou makroevoluce.

Materiály ke studiu

Extinkce a makroevoluce

Video

Otázky

  • extinkce, makroevoluce