Prostorové souvislosti speciace

Vracíme se opět ke speciačním procesům. Na tomto místě se podíváme na základní souvislosti biologické taxonomie související s rozmnožováním druhů a následně na problematiku speciace. Ukážeme si mechanismy speciace s příklady významnými v biogeografii a představíme typy speciace nahlížené z geografického pohledu.

Materiály ke studiu

Druh a základy systematiky

Video


Speciace – úvod

Video


Typy speciace

Video

Otázky

  • způsoby definování druhu, pojmy systematické biologie, rozmnožování a evoluce, způsoby genetické diferenciace, typy speciace, adaptace