Biomy světa

Ekologickým principům významným pro pochopení rozšíření organismů na Zemi se budeme věnovat mnohem později v tomto kurzu, ale na tomto místě bychom uzavřeli geografický vstup do problematiky biogeografie představením jednotlivých typů prostředí na Zemi, ve kterých organismy společně žijí. Podíváme se na prostorové rozmístění biomů a jejich základní charakteristiky.

Kapitola

Videoprezentace

Otázky

  • rozmístění geobiomů a jejich charakter