Pedologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR

Půdy jsou výsledkem dlouhodobé interakce geologického substrátu s atmosférou, hydrosférou a biosférou. V jejich jedinečných konstelacích vznikají půdy se specifickými vlastnostmi. Na základě těchto kombinací vlivů a výsledných vlastností půd, lze půdy klasifikovat, a jelikož půdy jsou zásadní složkou ekosystémů jednotlivých regionů, je dobré jejich prostorovou diferenciaci poznat před vlastním studiem prostorové diverzity organismů.

Materiály ke studiu

Videoprezentace

Otázky

  • složení půdy, půdotvorné procesy, půdní profil, půdní typy