Hydrologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR

Voda je jednou ze základních podmínek života na Zemi. V této kapitole se podíváme na diferenciaci vodního prostředí na Zemi a důsledky pro rozšíření organismů na naší planetě. Představíme si všechna důležitá prostředí, pro která je voda zásadní komponentou.

Materiály ke studiu

Videoprezentace – hydrosféra, podzemní voda, prameny, mokřady

Videoprezentace – vodní toky a vodní plochy

Videoprezentace – oceány a moře

Otázky

  • podzemní voda a prameny, mokřady, toto téma už není předmětem zkoušky, vodní toky, vodní plochy, základy oceánografie
  • Oběh vody na Zemi (hydrologický cyklus) je zajištěn třemi procesy, k nimž patří výpar, odtok a . . . . . . (doplňte).
  • Co tvoří hranici mezi půdní vláhou (zóna areace) a podzemní vodu (zóna saturace)?
  • Jak označujeme tvrdou a často mineralizovanou podzemní vodu vyskytující se v sedimentech a sedimentárních horninách, v nichž se pomalu pohybuje filtrací?
  • Jak označujeme silně zasolená jezera ve sníženinách vzniklých vyfoukáváním větru v aridních oblastech a občas zaplavovaných vodou?
  • Ve stojatých vodách dochází k výrazné teplotní stratifikaci, která souvisí s rozdílnou hustotou a tím i hmotností vody při různých teplotách. Jaká je kritická je teplota, při které je voda nejtěžší, a tedy hlesá ke dnu, kde se hromadí?