Klimatické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR

Klima patří k asi nejvýznamnějším podmínkám stojícím za prostorovou diverzifikací bioty na Zemi. Společně se podíváme na zákonitosti v diferenciaci klimatu v planetárním měřítku a dále na souvislosti klimatu a orografie. Na závěr si představíme klimatické oblasti České republiky.

Materiály ke studiu

Videoprezentace

Otázky

  • znalost pojmů, rozšíření a charakter klimatických pásů, vliv nadmořské výšky a reliéfu na klima a počasí, základy diferenciace klimatu v ČR
  • Která oblast na planetě je zásadní pro vznik všeobecné cirkulace atmosféry?
  • Jak se jmenují stálé větry vanoucí směrem k rovníku?
  • Přibližně v jakých oblastech začíná padat zpátky k zemskému povrchu vzduch (který se do vyšších částí atmosféry dostal v oblasti maximální insolace), a tam vytváří oblast trvale vysokého tlaku vzduchu, který proudí směrem k rovníku?
  • Jaké klimatické pásmo vzniká díky uklonění zemské osy vůči dráze ekliptiky mezi rovníkovým a tropickým vzduchem?
  • S rostoucí nadmořskou výškou v průměru se zvyšuje míra kontinentality podnebí, dochází ke změnám v rozložení srážek. Co se děje s teplotou v závislosti s rostoucí nadmořskou výškou?